Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (4 registres)
veurerecaure1 (DJC)
 dret
veurerecaure2 (DJC)
 dret
veurerecaure3 (DJC)
 dret
veurerecaure sentència (DJC)
 dret
Cerca recaure a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

recaure1 v. intr.
Diccionari jurídic
dret
Una càrrega, un treball o una responsabilitat, venir a caure sobre algú.
Ex.: La responsabilitat que comporta ser president recau en tot l’equip de govern.
es recaer

recaure2 v. intr.
Diccionari jurídic
dret
Una acció, afectar directament algú o alguna cosa.
Ex.: La potestat sancionadora recau directament en el responsable del departament.
es recaer

recaure3 v. intr.
Diccionari jurídic
dret
Una sentència, tenir efecte sobre alguna persona o algun fet.
Ex.: El fet contra el qual recau la sentència va tenir lloc fa dos mesos. La part sobre la qual recau la sentència assegura que no es quedarà amb els braços plegats. En aquest litigi recaurà una sentència absolutòria.
es recaer

recaure sentència c. v.
Diccionari jurídic
dret
Dictar sentència.
Ex.: Han desestimat el recurs del cas 2359, en el qual ja va recaure sentència el 12 de gener de 2010.
Sin. pref.: dictar sentència c. v.
es dictar sentencia, recaer sentencia