Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (15 registres)
veureacord Estat - confessió religiosa (DJC)
 dret canònic
veureasil religiós (DJC)
 dret
veureassistència religiosa (DJC)
 dret canònic
veureassociació religiosa (DJC)
 dret canònic
veurecentre docent religiós (DJC)
 dret canònic
veureconfessió religiosa (DJC)
 dret canònic
veurecongregació religiosa (DJC)
 dret canònic
veuredelicte contra la llibertat de consciència, els sentiments religiosos i el respecte als difunts (DJC)
 dret penal
veureentitat associativa religiosa (DJC)
 dret canònic
veureinstitut religiós (DJC)
 dret canònic
Cerca religiós a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acord Estat - confessió religiosa c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret canònic
Acord que s’estableix entre l’Estat i una confessió religiosa.
es acuerdo Estado - confesión religiosa

asil religiós c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret
Immunitat reconeguda a la persona perseguida que es refugia en un lloc sagrat.
es asilo religioso

assistència religiosa c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret canònic
Intervenció directa o indirecta que duen a terme els poders públics o els particulars que no són confessions religioses i que no tenen un interès principal en l’activitat religiosa, per tal de facilitar a les persones la satisfacció de llurs interessos espirituals.
es asistencia religiosa

associació religiosa c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret canònic
Congregació de fidels reunits sota una advocació religiosa.
Sin. compl.: entitat associativa religiosa c. nom. f.
es asociación religiosa, asociativa religiosa

centre docent religiós c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret canònic
Institució d’ensenyament privada que pertany a una entitat de caràcter religiós.
es centro docente religioso

confessió religiosa c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret canònic
Comunitat de persones amb objectius religiosos i activitat de culte comuns que té personalitat jurídica i és subjecte del dret de llibertat religiosa.
V. t.: associació religiosa c. nom. f.
es confesión religiosa

congregació religiosa c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret canònic
Companyia de religiosos o religioses que només fan vots simples, els quals poden ser perpetus o temporals.
es congregación religiosa

delicte contra la llibertat de consciència, els sentiments religiosos i el respecte als difunts c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Delicte que va contra la llibertat ideològica, religiosa i de culte, de les persones i les comunitats, incloent-hi el respecte a la memòria dels morts.
es delito contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos

entitat associativa religiosa c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret canònic
Associació religiosa.
Sin. pref.: associació religiosa c. nom. f.
es asociación religiosa, asociativa religiosa

institut religiós c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret canònic
Societat de persones cristianes que fan vots públics de pobresa, castedat i obediència i duen una vida fraterna en comú seguint les regles o les constitucions establertes normalment pel fundador o fundadora.
V. t.: institut secular c. nom. m., societat de vida apostòlica c. nom. f., vida consagrada c. nom. f.
es instituto religioso