Cerca general

Cerca avançada
LŪmits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (14 registres)
veureacte presumpte (DJC)
 dret p√ļblic
veurealta presumpta (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
veurepresumpció (DJC)
 dret processal
veurepresumpció de legalitat (DJC)
 dret p√ļblic
veurepresumpció de validesa (DJC)
 dret p√ļblic
veurepresumpció iuris et de iure (DJC)
 dret rom√†
veurepresumpció iuris tantum (DJC)
 dret rom√†
veurepresumpció judicial (DJC)
 dret processal
veurepresumpció legal (DJC)
 dret processal
veurepresumpció muciana (DJC)
 dret civil
 hist√≤ria del dret
Cerca resum a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acte presumpte c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret p√ļblic
V.: silenci administratiu1 c. nom. m.

alta presumpta c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret del treball i de la seguretat social
Presumpció legal de situació d’alta a la Seguretat Social d’una persona treballadora que presta els seus serveis per compte d’altri.
V. t.: alta a la Seguretat Social c. nom. f.
es alta presunta

presumpció f.
Diccionari jurídic
dret processal
Deducció feta pels jutges o per la llei de l’existència d’un fet o d’una circumstància desconeguts a partir de la certesa d’un de conegut.
V. t.: presumpció iuris et de iure c. nom. f., presumpció iuris tantum c. nom. f., presumpció judicial c. nom. f., presumpció legal c. nom. f.
es presunción

presumpció de legalitat c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret p√ļblic
Presumpció de validesa.
Sin. pref.: presumpció de validesa c. nom. f.
es presunción de legalidad

presumpció de validesa c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret p√ļblic
Deducció que permet considerar vàlids tots els actes administratius, de manera que despleguen tots els efectes des de la data en què es dicten, mentre no se’n declari la invalidesa.
Sin. compl.: presumpció de legalitat c. nom. f.
es presunción de validez, presunción de legalidad

presumpció iuris et de iure c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret romà
Presumpció que no admet prova en contra.
es presunción iuris et de iure

presumpció iuris tantum c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret romà
Presumpció que es pot destruir amb una prova en contra.
es presunción iuris tantum

presumpció judicial c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret processal
Presumpció que els jutges declaren com a certa partint d’un fet admès o provat.
V. t.: presumpció f., presumpció legal c. nom. f.
es presunción judicial

presumpció legal c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret processal
Presumpció que la llei estableix que és certa.
V. t.: presumpció iuris et de iure c. nom. f., presumpció iuris tantum c. nom. f., presumpció f., presumpció judicial c. nom. f.
es presunción legal

presumpció muciana c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
història del dret
En l’època romana, presumpció en virtut de la qual, en el cas de controvèrsia sobre la procedència dels béns adquirits per una dona casada, es presumia que els hi havia donat el marit i s’evitava així la sospita que la muller els hagués adquirit d’una manera deshonesta.
es presunción muciana