Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (4 registres)
veurerevocar1 (DJC)
 dret constitucional
veurerevocar2 (DJC)
 dret
veurerevocar en apel·lació (DJC)
 dret penal
veurerevocar en cassació (DJC)
 dret penal
Cerca revocar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

revocar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret constitucional
Anul·lar o deixar sense efecte {una donació, una concessió, una ordre o una sentència}.
Ex.: L’Audiència de Barcelona ha revocat la sentència del jutjat d’instrucció i ha absolt l’acusat. Revocaren l’acord entre les dues institucions.
Sin. compl.: abrogar v. tr.
es revocar

revocar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Destituir.
Ex.: Han revocat la directora de l’escola a causa de la polèmica provocada per l’escorcoll policial.
Sin. pref.: destituir v. tr.
es destituir

revocar en apel·lació c. v.
Diccionari jurídic
dret penal
L’òrgan competent, revocar una resolució judicial emesa per una instància inferior a conseqüència d’un recurs d’apel·lació.
Ex.: La pretensió de la demandant fou revocada en apel·lació per l’Audiència.
es revocar en apelación

revocar en cassació c. v.
Diccionari jurídic
dret penal
L’òrgan competent, revocar una resolució judicial emesa per una instància inferior a conseqüència d’un recurs de cassació.
Ex.: La sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no es pot prendre en consideració ja que fou revocada en cassació pel Tribunal Suprem.
es revocar en casación