Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (5 registres)
veurerecurs administratiu de súplica (DJC)
 dret processal
 història del dret
veurerecurs de súplica (DJC)
 dret processal
veuresúplica (DJC)
 dret
veuresuplicació (DJC)
 dret
veuresuplicar (DJC)
 dret penal
Cerca súplica a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

recurs administratiu de súplica c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret processal
història del dret
Antic mecanisme general d’impugnació de providències i interlocutòries en l’àmbit contenciós administratiu.
V. t.: recurs de reposició1 c. nom. m.
es recurso administrativo de súplica

recurs de súplica c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret processal
Recurs ordinari, no suspensiu ni devolutiu, adreçat contra providències i interlocutòries.
es recurso de súplica

súplica f.
Diccionari jurídic
dret
Clàusula final d’un escrit dirigit a l’autoritat administrativa o judicial en què se sol·licita una resolució de justícia o de gràcia.
Ex.: Recurs de súplica.
es súplica

suplicació f.
Diccionari jurídic
dret
Acció de suplicar o de sol·licitar súplica.
es suplicación

suplicar v. tr.
Diccionari jurídic
dret penal
Interposar un recurs de súplica o de suplicació.
Ex.: El demandat va suplicar al Tribunal que reconsiderés tant la denegació de les diligències de prova com la mesura cautelar.
es suplicar