Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (10 registres)
veureexsecallador | exsecalladora (DAGRIC)
 agricultura
veureexsecallar (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veureexsecallar (DAGRIC)
 agricultura
veuresecall (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veuresecall1 (DAGRIC)
 agricultura
veuresecall (DRAMAD)
 ramaderia
veuresecall2 (DAGRIC)
 agricultura
veuresecall3 (DAGRIC)
 agricultura
veuresecalló (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veuresecalló | secallona (DAGRIC)
 agricultura
Cerca secall a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

exsecallador | exsecalladora m. | f.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Persona que es dedica a esporgar arbres.
Sin.: esporgador | esporgadora m. | f., podador | podadora m. | f.
es podador | podadora m. | f.

exsecallar v. tr.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc
Sin. pref.: podar v. tr.

exsecallar v. tr.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Llevar les branques supèrflues, malaltes o mortes d’un arbre perquè fructifiqui millor, per donar-li una forma determinada o per produir fusta de qualitat.
Sin.: esporgar v. tr., podar v. tr.
es escamondar v. tr., podar v. tr.

secall m.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc

secall1 m.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Branca seca d’un arbre.
es reseco m., reviejo m.

secall m.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Animal molt magre.
Sin. compl.: esparrall m.
es animal desmedrado m.

secall2 m.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Terreny molt sec, en què l’aigua de pluja no cau gaire.
es secarral m.

secall3 m.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Fruit que té el bessó sec.

secalló m.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc

secalló | secallona adj.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Dit del fruit molt bla i arrugat per madur.
es seco | seca adj.