Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veuresecretari | secretĂ ria (DJC)
 dret
veuresecretari d’ajuntament | secretària d’ajuntament (DJC)
 dret
veuresecretari d’estat | secretària d’estat (DJC)
 dret
veuresecretari de producciĂł | secretĂ ria de producciĂł (LBC)
 cinema
veuresecretari de rodatge | secretĂ ria de rodatge (LBC)
 cinema
veuresecretari general | secretĂ ria general1 (DJC)
 dret
veuresecretari general | secretĂ ria general2 (DJC)
 dret
veuresecretari judicial | secretĂ ria judicial (DJC)
 dret pĂşblic
veuresotssecretari | sotssecretĂ ria (DJC)
 dret
Cerca secretaria a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

secretari | secretĂ ria m. | f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Persona que està encarregada d’estendre les actes, donar fe dels acords, redactar les memòries, custodiar els documents i escriure la correspondència d’una corporació, d’una oficina o d’una assemblea.
Ex.: Secretari judicial.
es secretario | secretaria

secretari d’ajuntament | secretària d’ajuntament c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Funcionari o funcionària de l’Administració local, nomenat per concurs oposició, encarregat de la secretaria de la corporació municipal.
es secretario de ayuntamiento

secretari d’estat | secretària d’estat c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
En certes administracions, viceministre o viceministra amb una responsabilitat temĂ tica concreta.
es secretario de estado

secretari de producciĂł | secretĂ ria de producciĂł m. | f.
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
cinema
en production secretary subst.
es secretario de producciĂłn | secretaria de producciĂłn m. | f.
fr secrétaire de production m. i f.

secretari de rodatge | secretĂ ria de rodatge m. | f.
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
cinema
en continuity clerk subst., continuity girl subst., continuity man subst., script clerk subst., script girl subst., script person subst.
es escript m. i f., script m. i f., script-girl f., secretario de rodaje | secretaria de rodaje m. | f.
fr script-girl f., scripte m. i f.

secretari general | secretĂ ria general1 c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Alt càrrec del Govern que té, dins un departament o ministeri, funcions de coordinació, d’assessorament, de gestió econòmica i de direcció de personal.
es secretario general

secretari general | secretĂ ria general2 c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Cap d’alguns partits polítics.
es secretario general

secretari judicial | secretĂ ria judicial c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret pĂşblic
Membre del funcionariat que pertany a l’Administració de justícia i té autoritat per a donar fe dels actes i per a dictar els decrets i les diligències del jutjat corresponent.
es secretario judicial | secretaria judicial

sotssecretari | sotssecretĂ ria m. | f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Funcionari o funcionĂ ria que supleix o ajuda el secretari o secretĂ ria.
es subsecretario | subsecretaria