Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (26 registres)
veureconclús per a sentència | conclusa per a sentència (DJC)
 dret
veureconfirmar una sentència (DJC)
 dret
veuredictar sentència (DJC)
 dret
veureexecució de sentència (DJC)
 dret processal
veurepronunciar sentència (DJC)
 dret
veurepublicació de sentència (DJC)
 dret
veurerecaure sentència (DJC)
 dret
veuresentència (DJC)
 dret processal
veuresentència absolutòria (DJC)
 dret processal
veuresentència arbitral (DJC)
 història del dret
Cerca sentència a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

conclús per a sentència | conclusa per a sentència loc. adj.
Diccionari jurídic
dret
Que està pendent de la decisió final del procés judicial.
Ex.: Ara mateix es tracta d’una causa conclusa per a sentència; ja no s’admeten més testimonis.
Sin. compl.: vist per a sentència | vista per a sentència loc. adj.
es concluso para sentencia | conclusa para sentencia, visto para sentencia | vista para sentencia

confirmar una sentència c. v.
Diccionari jurídic
dret
Un tribunal, mantenir la sentència d’un tribunal inferior.
Ex.: El Tribunal Suprem ha confirmat la sentència dictada per l’Audiència Nacional contra l’assassí.
es confirmar una sentencia

dictar sentència c. v.
Diccionari jurídic
dret
Un jutge o jutgessa o un tribunal, comunicar la decisió un cop finalitzat el procés judicial.
Ex.: El jutge ha dictat sentència: ja soc divorciada.
Sin. compl.: pronunciar sentència c. v., recaure sentència loc. v.
es dictar sentencia, recaer sentencia

execució de sentència c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret processal
Funció que desenvolupen els tribunals i els jutjats en l’exercici de la potestat jurisdiccional quan la persona condemnada no vol complir voluntàriament l’obligació imposada en la sentència.
V. t.: acció executiva c. nom. f., execució penal c. nom. f., títol executiu c. nom. m.
es ejecución de sentencia

pronunciar sentència c. v.
Diccionari jurídic
dret
Dictar sentència.
Ex.: En acabar el judici, el jutge pronunciarà sentència.
Sin. pref.: dictar sentència c. v.
es pronunciar sentencia

publicació de sentència c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
Acte pel qual el ponent o la ponent d’un tribunal que ha dictat una sentència la fa pública llegint-la en audiència.
es publicación de sentencia

recaure sentència c. v.
Diccionari jurídic
dret
Dictar sentència.
Ex.: Han desestimat el recurs del cas 2359, en el qual ja va recaure sentència el 12 de gener de 2010.
Sin. pref.: dictar sentència c. v.
es dictar sentencia, recaer sentencia

sentència f.
Diccionari jurídic
dret processal
Resolució judicial que decideix definitivament el plet o la causa en qualsevol instància o recurs, o bé qualsevol altra decisió que, d’acord amb les lleis processals, hagi de tenir aquesta forma.
Ex.: Amb aquesta sentència, el jutge ha donat la raó a l’associació protectora d’animals.
Sin. compl.: judici4 m.
V. t.: condemna2 f.
es juicio, sentencia

sentència absolutòria c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret processal
Sentència que desestima l’acusació de la persona en un procés penal.
es sentencia absolutoria

sentència arbitral c. nom. f.
Diccionari jurídic
història del dret
Resolució dictada per un o més àrbitres nomenats per les parts interessades en un conflicte.
Sin. compl.: laude1 m.
V. t.: mal ús c. nom. m.
es laudo, sentencia arbitral