Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veureItem senyor que’ls canceller e vice canceller vostres (DJC)
 documentació jurídica
 història del dret
veurepou de senyoria (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veuresenyor | senyora1 (DJC)
 història del dret
veuresenyor | senyora2 (DJC)
 dret
veuresenyor feudal | senyora feudal (DJC)
 història del dret
veuresenyor jurisdiccional | senyora jurisdiccional (DJC)
 història del dret
veuresenyor natural | senyora natural (DJC)
 història del dret
veuresenyoratge (DJC)
 dret
veuresenyoria (DJC)
 història del dret
Cerca senyor a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Item senyor que’ls canceller e vice canceller vostres n. pr. f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
història del dret
Constitució que prové del capítol de cort admès pel rei Martí l’Humà a les Corts de Barcelona de 1409, que establia que, després dels usatges, constitucions, dret de corts i costums, s’apliqués el dret comú, sense donar preeminència al canònic sobre el romà.
V. t.: constitució de cort c. nom. f.

pou de senyoria m.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Pou que es troba situat en un terreny a través del qual hi passa una mina d’aigua; hom l’anomena així quan l’amo del terreny dóna permís per al pas de la mina a canvi de poder disposar d’un pou amb aigua.

senyor | senyora1 m. | f.
Diccionari jurídic
història del dret
Titular del domini i la jurisdicció per concessió reial sobre un territori determinat i els seus habitants.
Sin. compl.: senyor feudal | senyora feudal c. nom. m. | c. nom. f.
es señor | señora

senyor | senyora2 m. | f.
Diccionari jurídic
dret
Amo o mestressa d’una cosa.
Ex.: En poques hores es va fer senyor de la fortalesa.
es señor | señora

senyor feudal | senyora feudal c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
història del dret
Senyor1.
Ex.: Un senyor feudal. Històricament, hi ha hagut molt poques senyores feudals que tinguessin plens poders.
Sin. pref.: senyor | senyora1 m. | f.
es señor feudal | señora feudal

senyor jurisdiccional | senyora jurisdiccional c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
història del dret
Senyor feudal o senyora feudal que tenia la jurisdicció d’un territori o d’una persona.
Ex.: El senyor jurisdiccional carregava els seus súbdits amb massa impostos.
es señor jurisdiccional | señora jurisdiccional

senyor natural | senyora natural c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
història del dret
A l’època feudal, persona que tenia autoritat damunt certes persones, anomenades vassalls, per dret hereditari.
Ex.: El fet que sigui un bon vassall no implica que tingui un bon senyor natural.
es señor natural | señora natural

senyoratge m.
Diccionari jurídic
dret
Dret del senyor o senyora de la terra donada a feu.
es señorío

senyoria f.
Diccionari jurídic
història del dret
Autoritat, domini, del senyor o senyora sobre un territori determinat i sobre els seus habitants.
V. t.: senyor | senyora1 m. | f.
es señorío