Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 7 (61 registres)
veurecadastre de soroll (DCA)
 urbanisme
veurefont lineal de soroll (DJC)
 dret ambiental
veurefont puntual de soroll (DJC)
 dret ambiental
veuregestió ambiental del soroll (DJC)
 dret ambiental
veureíndex de soroll (DCA)
 física
veuremapa de soroll (DCA)
 física
veuremapa estratègic de soroll (DJC)
 dret ambiental
veurenivell de percepció del soroll (DCA)
 física
veurenivell de soroll equivalent (DCA)
 física
veureprevisió d’exposició al soroll (DCA)
 ecologia
Cerca soroll a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

cadastre de soroll m.
Diccionari de les ciències ambientals
urbanisme
Registre o representació en què s’assignen els valors d’immissió sonora fixats per objectius de qualitat en un territori determinat.
en noise limits subst.
es catastro de ruido m.
fr cadastre de bruit m.

font lineal de soroll c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret ambiental
Font de contaminació acústica que prové de les infraestructures de transport viari, ferroviari, marítim i aeri.
V. t.: font puntual de soroll c. nom. f., mapa de capacitat acústica c. nom. m.
es fuente lineal de ruido

font puntual de soroll c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret ambiental
Font de contaminació acústica que prové de les activitats industrials, comercials de serveis o de lleure i de les relacions de veïnatge.
V. t.: font lineal de soroll c. nom. f., mapa de capacitat acústica c. nom. m.
es fuente puntual de ruido

gestió ambiental del soroll c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret ambiental
Conjunt de mesures adreçades a la planificació i a l’organització de la política ambiental de les administracions i les empreses en matèria de contaminació acústica.
V. t.: mapa de capacitat acústica c. nom. m., soroll m.
es gestión ambiental del ruido

índex de soroll m.
Diccionari de les ciències ambientals
física
Valor en una escala logarítmica expressat en decibels indicador de la intensitat mitjana sonora que es registra en un indret.
en discomfort noise level subst., noise index subst.
es índice de ruido m.
fr indice de bruit m., niveau acoustique de gêne m.

mapa de soroll m.
Diccionari de les ciències ambientals
física
Mapa sònic.
Sin. pref.: mapa sònic m.
en noise map subst.
es mapa de ruido m.
fr carte de bruit f.

mapa estratègic de soroll c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret ambiental
Instrument que permet avaluar l’exposició de la població al soroll produït per diferents fonts de soroll en una zona determinada.
es mapa estratégico de ruido

nivell de percepció del soroll m.
Diccionari de les ciències ambientals
física
Mesura del soroll que produeix un so tal com és escoltat per les persones.
en perceived noise level subst.
es nivel de percepción del ruido m.
fr niveau de perception du nuisance m.

nivell de soroll equivalent m.
Diccionari de les ciències ambientals
física
Nivell de pressió acústica continu equivalent.
Sin. pref.: nivell de pressió acústica continu equivalent m.
en equivalent noise level subst.
es nivel de ruido equivalente m.
fr niveau de bruit équivalent m.

previsió d’exposició al soroll f.
Diccionari de les ciències ambientals
ecologia
Tècnica, desenvolupada als Estats Units d’Amèrica, per a predir els efectes subjectius de la contaminació acústica causada pel trànsit aeri sobre la població, que es basa en factors com la freqüència de pas, la distribució del dia i la nit, el pes dels avions (o d’altres vehicles aeris), les trajectòries, etc. Generalment, s’elaboren mapes per tal de determinar les àrees territorials més afectades.
en noise exposure forecast subst.
es previsión de exposición al ruido f.
fr prévision d’exposition au bruit f.