Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (4 registres)
veuresostreure1 (DJC)
 dret
veuresostreure2 (DJC)
 dret
veuresostreure3 (DJC)
 dret
veuresostreure’s (DJC)
 dret
Cerca sostreure a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

sostreure1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Emparar-se {d’alguna cosa d’altri} perquè no pugui servir-se’n o exercir-hi una acció.
Ex.: Em van sostreure la carta que els comprometia.
Sin. compl.: sostraure v. tr.
es sustraer

sostreure2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Robar {un bé} fraudulentament.
Ex.: Els detinguts havien sostret targetes de crèdit amb la intenció de fer-ne duplicats.
Sin. compl.: sostraure v. tr.
es sustraer

sostreure3 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Treure {algú o alguna cosa} d’un servei, d’una obligació o d’una activitat o situació.
Ex.: Qui sostregui una cosa pròpia d’utilitat social i cultural al compliment dels deures legals imposats en interès de la comunitat ha de ser castigat amb una pena de presó.
Sin. compl.: sostraure v. tr.
es sustraer

sostreure’s v. intr. pron.
Diccionari jurídic
dret
Evitar un servei, una obligació, una activitat o una situació.
Ex.: És difícil que el cas es pugui sostreure a les pressions dels mitjans de comunicació.
Sin. compl.: sostraure’s v. tr.
es sustraerse