Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (4 registres)
veuresotmetre1 (DJC)
 dret
veuresotmetre2 (DJC)
 dret
veuresotmetre a vista l’expedient (DJC)
 dret
veuresotmetre’s (DJC)
 dret
Cerca sotmetre a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

sotmetre1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Posar, a la força, sota l’autoritat o el poder d’un mateix o d’altri.
Ex.: Juli Cèsar sotmeté la Gàl·lia. El poble fou sotmès pel dictador.
es someter

sotmetre2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Lliurar {una cosa o una persona} a la decisió, al judici, a la consideració o a l’acció d’algú o d’alguna cosa.
Ex.: Els ciutadans reclamen sotmetre la nova llei a referèndum. En el Ple d’avui, la proposta ha estat sotmesa a votació i aprovada per majoria absoluta. La premsa internacional ha denunciat que alguns presos havien estat sotmesos a tortures.
es someter

sotmetre a vista l’expedient c. v.
Diccionari jurídic
dret
Obrir un termini per a exposar un expedient a fi que les parts interessades el puguin examinar i actuar en conseqüència.
Ex.: S’ha ordenat sotmetre a vista l’expedient perquè en el termini de vint dies els interessats o, si escau, llurs representants puguin presentar les al·legacions corresponents.
es dar vista al expediente

sotmetre’s v. intr. pron.
Diccionari jurídic
dret
Posar-se sota l’autoritat o el poder d’altri.
Ex.: Els acords municipals havien de sotmetre’s a l’autoritat corporativa superior.
V. t.: remetre’s v. intr. pron.
es someterse