Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veureinstrucció de sumari (DJC)
 dret
veurejudici sumari (DJC)
 dret
veuresumari (DJC)
 dret
veuresumari | sumària (DJC)
 dret
veuresumària (DJC)
 dret
veuresumarial (DJC)
 dret
veuresumaríssim | sumaríssima (DJC)
 dret
Cerca sumari a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

instrucció de sumari c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
Activitat investigadora, duta a terme pel jutge o jutgessa d’instrucció, preparatòria del judici penal.
es instrucción de sumario

judici sumari c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret
Procediment judicial especial que, pel fet de tractar qüestions considerades urgents, té una tramitació abreujada.
es juicio sumario

sumari m.
Diccionari jurídic
dret
Conjunt d’actuacions practicades pel jutge o jutgessa d’instrucció en les causes per delictes greus, tendents a escatir els fets i determinar les persones que en són responsables.
es sumario

sumari | sumària adj.
Diccionari jurídic
dret
Que prescindeix d’algunes formalitats i per tal de tramitar-lo ràpidament, s’aplica a un judici o a un procediment civil.
Ex.: El banc va exercir l’acció hipotecària pel procediment sumari regulat en la Llei hipotecària.
es sumario | sumaria

sumària f.
Diccionari jurídic
dret
Procés escrit.
es sumaria

sumarial adj.
Diccionari jurídic
dret
Relatiu o pertanyent al sumari.
Ex.: La resta dels imputats foren presents en la declaració sumarial que incriminava el demandant.
es sumarial

sumaríssim | sumaríssima adj.
Diccionari jurídic
dret
Que té una tramitació molt breu, s’aplica a un judici o a un procediment civil.
Ex.: S’ha obert un procediment judicial sumaríssim perquè les entitats puguin impugnar allò que considerin oportú en defensa de llurs drets.
es sumarísimo | sumarísima