Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (5 registres)
veuresuspendre1 (DJC)
 dret pĂşblic
veuresuspendre2 (DJC)
 dret pĂşblic
veuresuspendre3 (DJC)
 dret
veuresuspendre4 (DJC)
 dret pĂşblic
veuresuspendre de sou i feina (DJC)
 dret
Cerca suspendre a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

suspendre1 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret pĂşblic
Tenir un quant temps deturat el curs {d’una cosa}.
Ex.: Les obres començades s’han suspès per falta de finançament.
es suspender

suspendre2 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret pĂşblic
Diferir momentĂ niament {una cosa}.
Ex.: El Tribunal Constitucional ha suspès la sentència que condemnava l’acusat a pagar una indemnització.
es suspender

suspendre3 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Deixar sense efecte temporalment {una cosa}.
Ex.: El Govern de l’Estat va suspendre les garanties constitucionals i va clausurar les Corts.
es suspender

suspendre4 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret pĂşblic
Privar {algĂş} temporalment del cĂ rrec, de la funciĂł o del sou.
Ex.: Han suspès la jutgessa de les seves funcions.
es suspender

suspendre de sou i feina c. v.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Privar algĂş, per un temps determinat, de retribuciĂł i de funcions com a mesura disciplinĂ ria.
Ex.: Els directors d’escoles podran arribar a suspendre de sou i feina el professorat que cometi faltes lleus.
es suspender de empleo y sueldo