Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (13 registres)
veurecontractar1 (DJC)
 dret
veurecontractar2 (DJC)
 dret
veuredetractar (DJC)
 dret
veuremaltractar (DJC)
 dret penal
veureretractar1 (DJC)
 dret
veureretractar2 (DJC)
 dret
veureretractar-se (DJC)
 dret
veuretractar1 (DJC)
 dret pĂşblic
veuretractar (DCA)
 ecologia
veuretractar2 (DJC)
 dret pĂşblic
Cerca tractar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

contractar1 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Estipular o fer un contracte {amb algú} que l’obliga a prestar un servei o a executar {alguna cosa}.
Ex.: L’empresa pot contractar el personal per obra o servei.
Sin. compl.: pactar3 v. tr.
es contratar

contractar2 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Convenir o pactar {la prestació d’un servei, l’execució d’una cosa o el compromís de no fer una cosa} mitjançant un contracte.
Ex.: He contractat una assegurança que cobreix els accidents de treball.
es contratar

detractar v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Cercar d’infamar o de rebaixar el crèdit o la reputació {d’algú}.
Ex.: Alguns polítics miraven de detractar-lo perquè no guanyés les eleccions.
es detractar, detraer

maltractar v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret penal
Tractar malament {algú} o causar-li danys físics o psicològics.
Ex.: Va presentar una denúncia contra el marit perquè la maltractava.
es maltratar

retractar1 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Retirar formalment {allò que hom ha dit o ha escrit}.
Ex.: El president retractĂ  les paraules que acabava de dir.
es retractar

retractar2 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Fer Ăşs del dret de retracte.
Ex.: Els membres de la comissió no han aconseguit que l’empresa retracti i adquireixi l’antic edifici del mercat.
es retractar

retractar-se v. intr. pron.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Algú, retirar allò que ha dit o que ha escrit, o bé desdir-se’n formalment.
Ex.: Es va retractar de la declaraciĂł de culpabilitat que havia signat.
Sin. compl.: fer-se enrere c. v.
es retractarse

tractar1 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret pĂşblic
Arranjar o acabar alguna cosa amb algĂş.
Ex.: Els assistents a la fira van tractar negocis molt rendibles. Els pagesos han hagut d’acabar tractant el preu de la collita amb els grans distribuïdors.
es tratar

tractar v. tr.
Diccionari de les ciències ambientals
ecologia
Fer un tractament. Sovint s’usa impròpiament tractar com a sinònim de depurar.
V. t.: depurar v. tr.
en to treat v.
es tratar v. tr.
fr traiter v. tr.

tractar2 v. intr.
Diccionari jurĂ­dic
dret pĂşblic
Concloure amb algĂş un conveni o un altre acord.
Ex.: Els països aliats s’han reunit per tractar dels atacs a Líbia.
es tratar