Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veureOïdoria de Comptes i Tresoreria (DJC)
 documentació jurídica
 dret
veuretresoreria (COFI)
 comptabilitat
veuretresoreria1 (DJC)
 dret
veuretresoreria2 (DJC)
 dret
veureTresoreria General de la Seguretat Social (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
 institució
veuretresoreria reial (DJC)
 història del dret
Cerca tresoreria a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Oïdoria de Comptes i Tresoreria n. pr. f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret
Organisme que s’ocupa de la comptabilitat del Parlament de Catalunya, la fiscalització prèvia de les despeses, la realització material dels pagaments i la percepció dels ingressos; també presta assessorament tècnic als òrgans del Parlament que li ho demanen.
Ex.: L’Oïdoria de Comptes i Tresoreria efectuarà els pagaments la setmana vinent.
es Oidoría de Cuentas y Tesorería

tresoreria f.
Comptabilitat financera
comptabilitat
en treasury subst.
es tesorería f.

tresoreria1 f.
Diccionari jurídic
dret
Despatx o oficina del tresorer o tresorera.
es tesorería

tresoreria2 f.
Diccionari jurídic
dret
Administració del tresor públic.
es tesorería

Tresoreria General de la Seguretat Social n. pr. f.
Diccionari jurídic
sigla: TGSS
dret del treball i de la seguretat social
institució
Servei comú de la Seguretat Social, amb personalitat jurídica pròpia, que gestiona tots els recursos financers del sistema de la Seguretat Social.
es Tesorería General de la Seguridad Social

tresoreria reial c. nom. f.
Diccionari jurídic
història del dret
A la Corona d’Aragó, tresoreria responsable del pagament de tots els funcionaris reials i receptora de la major part dels ingressos reials.
es tesorería real