Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (14 registres)
veureautotutela (DJC)
 dret civil
veureautotutela administrativa (DJC)
 dret públic
veureconsell de tutela (DJC)
 dret civil
veuretutela1 (DJC)
 dret civil
veuretutela2 (DJC)
 dret civil
veuretutela3 (DJC)
 dret
veuretutela4 (DJC)
 dret
veuretutela5 (DJC)
 dret públic
veuretutela administrativa1 (DJC)
 dret
veuretutela administrativa2 (DJC)
 dret
Cerca tutela a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

autotutela f.
Diccionari jurídic
dret civil
Facultat que es reconeix a les persones capaces de designar en una escriptura pública qui n’ha de ser el tutor o tutora en el cas que sigui declarada incapaç.
V. t.: tutela2 f.
es autotutela

autotutela administrativa c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret públic
Potestat que té l’Administració per a tutelar-se a si mateixa, sense necessitat d’acudir als tribunals.
V. t.: potestat d’execució forçosa c. nom. f., potestat executiva c. nom. f.
es autotutela administrativa

consell de tutela c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
Organisme plural i voluntari que té per finalitat vetllar pel bon funcionament de la institució de la tutela.
es consejo de tutela

tutela1 f.
Diccionari jurídic
dret civil
Institució que té l’objectiu de guardar, protegir i representar la persona i el patrimoni dels incapacitats i dels menors d’edat no emancipats.
es tutela

tutela2 f.
Diccionari jurídic
dret civil
Institució que té l’objectiu de guardar, protegir i representar la persona i el patrimoni dels incapacitats i dels menors d’edat no emancipats.
es tutela

tutela3 f.
Diccionari jurídic
dret
Tutoria.
Sin. pref.: tutoria f.
es tutela

tutela4 f.
Diccionari jurídic
dret
Sistema de govern d’un territori per part d’una potència administradora fins que aquest estigui en condicions d’exercir l’autogovern.
es tutela

tutela5 c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret públic
Control de legalitat1.
Sin. pref.: control de legalitat1 f.
es tutela

tutela administrativa1 c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
Funció de control que exerceix el Govern sobre actes d’administracions inferiors o sobre entitats i establiments d’interès públic.
es tutela administrativa

tutela administrativa2 c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
Protecció.
Ex.: Estar sota la tutela administrativa de les lleis.
Sin. pref.: protecció f.
es tutela administrativa