Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veureactio de universitate (DJC)
 dret romà
veurecollegium in causa universitatis fingatur una persona (DJC)
 dret canònic
veuresuccessio in universitatem (DJC)
 dret romà
veureuniversitat (ATGC)
 geografia
veureuniversitat (DJC)
 història del dret
veureUniversitat de Cervera (DJC)
 història del dret
 institució
Cerca universitat a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

actio de universitate [la] c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret romà
Petició de l’herència.

collegium in causa universitatis fingatur una persona [la] en. fras.
Diccionari jurídic
dret canònic
Una corporació, presa en conjunt, representa una persona.

successio in universitatem [la] c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret romà
Successió en el conjunt de béns de la persona causant en un sol acte jurídic.
Sin. abs.: successio in universum ius c. nom. f.

universitat f. ant.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Organització municipal.

universitat f.
Diccionari jurídic
història del dret
A partir del segle xiii, associació pública que hi havia en els primers municipis catalans que com a organització política i social tenia, juntament amb les persones físiques, personalitat jurídica.
es universidad

Universitat de Cervera n. pr. f.
Diccionari jurídic
història del dret
institució
Institució d’ensenyament superior fundada el 1717 a Cervera per Felip V, que va substituir totes les altres universitats del Principat.
es Universidad de Cervera