Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (4 registres)
veureascensió relativa del nivell marí (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veurecanvi relatiu del nivell marí (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veuredescens relatiu del nivell marí (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veurenivell marí (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
Cerca vell marí a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

ascensió relativa del nivell marí f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Fenomen relatiu d’enfonsament del fons marí o de pujada del nivell marí que queda reflectit a la sèrie estratigràfica amb una seqüència d’aprofundiment.
Ant.: descens relatiu del nivell marí m.
en relative rise of sea level
es subida relativa del nivel del mar
fr montée relative du niveau de la mer

canvi relatiu del nivell marí m.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Moviment d’ascens o de descens aparent del nivell de la mar en relació amb la superfície del continent, causat pel canvi eustàtic o pel moviment continental, o per tots dos moviments en combinació. Generalment, un canvi relatiu pot actuar a escala local, regional o global.
en relative change of sea level
es cambio relativo del nivel del mar
fr changement relatif du niveau marin

descens relatiu del nivell marí m.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Fenomen relatiu d’ascensió del fons marí o de davallada del nivell de la mar, que queda reflectit a la sèrie estratigràfica amb una seqüència cap a aigües somes (shallowing-upward sequence) o amb una discontinuïtat.
Ant.: ascensió relativa del nivell marí f.
en relative fall of sea level
es descenso relativo del nivel del mar
fr baisse relative du niveau de la mer

nivell marí m.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
Nivell de la mar.