Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (5 registres)
veureretrovendre (DJC)
 dret
veurerevendre (DJC)
 dret
veurevendre1 (DJC)
 dret
veurevendre2 (DJC)
 dret civil
veurevendre a espera (DJC)
 dret
Cerca vendre a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

retrovendre v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Tornar {una cosa comprada} a qui l’ha venuda i recuperar-ne el preu.
Ex.: El comprador retrovengué la finca abans que la venda fos irrevocable.
es retrovender

revendre v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Vendre {allò que s’ha comprat}.
Ex.: Comprava habitatges i posteriorment els revenia a un preu més alt per a obtenir-ne beneficis.
es revender

vendre1 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Fer passar o transferir {alguna cosa} a la propietat d’altri a canvi d’una quantitat de diners.
Ex.: Li ha venut el cotxe per un preu inferior al fixat per les companyies concessionĂ ries.
es vender

vendre2 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
Oferir o tenir a la venda {gènere o mercaderia} per a qui en vulgui comprar.
Ex.: Venen roba a l’engròs i al detall.
es vender

vendre a espera c. v.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Vendre deixant el pagament per a més endavant, en un termini fixat.
Ex.: Vengueren el vehicle a espera per no perdre el client.
es vender fiado, vender al fiado