Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (5 registres)
veurecens vitalici (DJC)
 dret civil
veurepensió vitalícia (DJC)
 dret civil
veurevitalici | vitalícia1 (DJC)
 dret
veurevitalici2 (DJC)
 dret
veurevitalicista (DJC)
 dret
Cerca vitalici a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

cens vitalici c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
Cens de caràcter temporal i irredimible a voluntat dels censataris, sens perjudici que expressament se’n pugui pactar la redimibilitat, que atorga als censalers el dret de rebre una pensió periòdica anual durant la vida d’una o de les dues persones que visquin en el moment de la constitució del cens.
es censo vitalicio

pensió vitalícia c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Dret de crèdit a percebre i obligació consegüent de pagar una pensió periòdica, durant el temps definit per la vida d’una persona o més d’una que visquin en el moment de la constitució.
Sin. compl.: violari2 m.
es pensión vitalicia, violario

vitalici | vitalícia1 adj.
Diccionari jurídic
dret
Que dura des que s’obté fins a la fi de la vida.
Ex.: L’entitat asseguradora pagarà una pensió vitalícia a l’empleada.
es vitalicio | vitalicia

vitalici2 m.
Diccionari jurídic
dret
Dret del censalista o la censalista a rebre una pensió periòdica anual durant la vida d’una o dues persones que visquin en el moment de la constitució del cens.
es vitalicio

vitalicista m. i f.
Diccionari jurídic
dret
Beneficiari o beneficiària d’un vitalici o d’una renda vitalícia.
es vitalicista