24 de maig de 2024
VOCABULARI DE LUMINOTÈCNIA
Cerca per:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Amb la col⋅laboració de
Introducció Autor Abreviacions Àpendix i taules Edició en línia Ajuda
Creative Commons License
 
Imprimeix
Introducció
 
1 Presentació de l’edició
 
Aquest web és una interfície de consulta en línia del Vocabulari de luminotècnia, de Lluís Marquet. Es tracta d’un recull dels termes bàsics de luminotècnia en relació amb els seus aspectes teòrics, físics o fisiològics. Aquest vocabulari va ser guardonat amb el premi Marià Aguiló l’any 1972, de l’Institut d’Estudis Catalans.
 
 
2 Aspectes metodològics de l’edició en línia
 
El treball de buidatge del Vocabulari de luminotècnia ha estat realitzat pel programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)» (de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans).
 
Aquest buidatge, a més, ha anat acompanyat d’un enriquiment del glossari en els aspectes següents:
1) Pel que fa a la informació morfològica, les formes femenines han estat recollides amb la forma desenvolupada (acromàtic | acromàtica), amb la finalitat de facilitar la cerca d’informació per aquestes formes.
2) Hem eliminat els adjunts que presenten les entrades catalanes, com ara local, índex del; Rousseau, diagrama de o Russell, angles de i hem creat les entrades de la manera següent: índex del local, diagrama de Rousseau o angles de Russell.
3) Les accepcions i les subentrades han estat desdoblades en articles independents.
4) Han estat establertes les xarxes de sinonímia.
5) Ha estat creada la remissió de les abreviacions dels termes a la forma desenvolupada. A diferència de l’edició en paper, en aquesta interfície les abreviacions no tenen entrada pròpia.
 
 
3 Estructura del web
 
El lloc web conté diverses pàgines:
 
   a) Introducció: pàgina d’inici i apartat on hi ha la presentació d’aquesta edició en línia.
   b) Autor: apartat en el qual hi ha una breu ressenya biogràfica sobre l’autor.
   c) Abreviacions: espai on s’inclou una taula de descodificació de les abreviacions emprades en aquesta obra.
   d) Apèndix i taules: apartat on es pot consultar els apèndix i les taules originals de l’edició en paper en format PDF.
   e) Edició en línia: apartat on s’especifica, tant les persones que han dissenyat i desenvolupat la interfície, com els crèdits i l’avís legal, d’aquesta edició digital.
   f) Ajuda:espai on expliquem les instruccions per al maneig de la pàgina web de l’edició en línia. En aquest apartat podeu trobar: una breu explicació dels camps de cerca i de com es poden realitzar les cerques. A més, en aquest apartat, hi ha indicada una adreça de correu per a enviar els vostres suggeriments (dct@iec.cat).
 
 
4 Materials de l’edició en paper
 
Advertiment
Concessió del VII Premi Marià Aguiló al senyor Lluís Marquet i Ferigle