13 de juliol de 2024
FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA I FISIOTERÀPIA COMUNITÀRIA
Cerca per:
Idioma:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
IEC
Introducció Autors Abreviacions Edició en línia Ajuda
Descarregueu la versió en pdf.
Creative Commons License
 
 
Introducció
1 Presentació de l’edició
 
Aquest web és una interfície de consulta en línia de la terminologia de Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària, del Gabinet de Terminologia, de la Universitat de les Illes Balears (UIB).
Es tracta d’una col·lecció de Terminologies Universitàries per als estudiants. Contenen la terminologia bàsica d’assignatures de determinats estudis que s’imparteixen a la UIB. Es presenten en tres llengües: català, castellà i anglès. Els termes estan ordenats alfabèticament a partir del terme català, amb les equivalències en castellà i anglès al costat. S’indica la categoria gramatical de tots els termes i els sinònims.
 
2 Característiques de l’edició en línia
 
El treball de buidatge de la terminologia de Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària ha estat realitzat pel programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)» (de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans).
Els termes es presenten en singular, seguits de la categoria gramatical i de la forma femenina en el cas dels noms i dels adjectius de doble gènere.
Les entrades que són sigles remeten a la forma desenvolupada en català.
 
3 Estructura del web
 
El lloc web conté diverses pàgines:
   a) Introducció: pàgina d’inici i apartat en el qual es presenta aquesta edició en línia.
   b) Autors: apartat en el qual hi ha una llista dels autors que han elaborat aquesta terminologia.
   c) Abreviacions: espai on s’inclou una taula de descodificació de les abreviacions emprades en aquest vocabulari.
   d) Edició en línia: apartat en el qual s’especifiquen tant les persones que han dissenyat i desenvolupat la interfície com els crèdits i l’avís legal d’aquesta edició digital.
   e) Ajuda: apartat en el qual s’expliquen les instruccions per al maneig de la pàgina web de l’edició en línia. Hi podeu trobar una breu explicació dels camps i les opcions de cerca i de com es poden realitzar les consultes. A més, en aquest apartat, hi ha indicada una adreça de correu per a enviar els vostres suggeriments (magdalena.ramon@uib.cat).