21 de maig de 2024
FONAMENTS D’ECONOMIA
Cerca per:
Idioma:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
Cerca
Introducció Autors Abreviacions Edició en línia Ajuda
Creative Commons License
 
Imprimeix
Introducció
1 Presentació de l’edició
Aquest web és una interfície de consulta de la terminologia continguda en l'obra Fonaments d'economia, de Paul Krugman, Robin Wells i Kathryn Graddy (Reverté, 2013), traducció catalana de la segona edició de la publicació en anglès Essentials of Economics, Second Edition (Worth Publishers, 2011). Aquesta terminologia en línia recull aproximadament 750 termes en català amb equivalents corresponents en anglès.
La traducció catalana es dugué a terme gràcies al Projecte Scriptorium, el qual coordinà els aspectes científics, lingüístics i institucionals de l'edició de l'obra.
 
2 Característiques de l’edició en línia
La informació mínima que conté cada terme del recull és: entrada, categoria gramatical i equivalent en anglès. D'altra banda, hi ha termes que tenen informació addicional, com ara definició (extretes del glossari de l'obra en paper i de les notes marginals), sinònims, termes relacionats. A més, per tal de completar aquesta edició en línia i facilitar la consulta de l'obra en paper, s'han afegit les pàgines en les quals es descriu amb més detall el concepte al qual fa referència l'entrada.
El treball de buidatge de l’obra ha estat realitzat pel programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)» (de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans).
Aquest recull terminològic en línia és una base de dades accessible a través d'una interfície. El sistema de «fullejar» el recull de la manera més semblant a la tradicional és fixar una lletra, per exemple, la a a la casella «Mot, fragment de mot o sintagma a cercar» i seleccionar l'opció «Que comenci per», amb la qual cosa el giny de cerca desplegarà totes les entrades que comencin per la lletra elegida.
 
3 Materials de l’edició en paper
Pròleg a l'edició catalana
 
4 Estructura del web
El lloc web conté diverses pàgines:
   a) Introducció: pàgina d'inici amb un cercador terminològic i un apartat on hi ha la presentació d'aquesta edició en línia.
   b) Autors: apartat en el qual hi ha una breu nota biogràfica dels autors.
   c) Abreviacions: espai en el qual s'inclou una taula de descodificació de les abreviacions emprades en aquesta obra.
   d) Edició en línia: apartat en el qual s'especifiquen tant les persones que han dissenyat i desenvolupat la interfície com els crèdits i l'avís legal d'aquesta edició en línia.
   e) Ajuda: apartat on expliquem les instruccions per al maneig de la pàgina web de l'edició en línia. En aquest apartat podeu trobar: una breu explicació dels camps de cerca i de com es poden realitzar les cerques. A més, en aquest apartat, hi ha indicada una adreça de correu per a enviar els vostres suggeriments (dct@iec.cat).