15 de juliol de 2024
GUIA ESTRATIGRÀFICA INTERNACIONAL (VERSIÓ ABREUJADA)
Cerca per:
Idioma:
Área:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Introducció Autors Àrees temàtiques Figures i taules Abreviacions Edició en línia Ajuda
Descarregueu la versió en pdf.
Creative Commons License
 
Imprimeix
Introducció
1 Presentació de l’edició
Aquest web és una interfície de consulta en línia de la Guia estratigràfica internacional (versió abreujada), de Michael A. Murphy i Amós Salvador (traduïda al català per Salvador Reguant i Roser Ortiz). Aquesta obra és un recull bilingüe de prop de 180 termes relacionats amb l’estratigrafia en català i anglès.
La versió abreujada de la Guia estratigràfica internacional de la qual s’ha buidat la terminologia és una traducció de la segona edició anglesa de la International Stratigraphic Guide (1994). La International Union of Geological Sciences, autora de l’obra original, va autoritzar al professor Salvador Reguant la traducció i difusió de l’obra en llengua catalana. Se’n va fer versió abreujada per facilitar l’accés a l’obra.

2 Característiques de l’edició en línia
El treball de buidatge de l’obra ha estat realitzat pel programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)» (de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans).
La informació mínima que té cada terme del diccionari és: entrada, categoria gramatical, nota (que conté, com a mínim, una remissió a la pàgina en què apareix el terme) i equivalent en anglès. D’altra banda, algunes entrades disposen de definició, sinònims i termes relacionats.
Aquest recull terminològic en línia és una base de dades accessible a través d’una interfície. El sistema de «fullejar» el recull de la manera més semblant a la tradicional és fixar una lletra, per exemple, a a la casella «Mot, fragment de mot o sintagma a cercar» i seleccionar l’opció «Que comenci per», amb la qual cosa el giny de cerca desplegarà totes les entrades que comencin per la lletra escollida.
3 Estructura del web
El lloc web conté diverses pàgines:
a) Introducció: pàgina d’inici i apartat en el qual es presenta aquesta edició en línia.
b) Autors: apartat en el qual figuren els noms dels autors de l’obra i els traductors de l’edició catalana.
c) Àrees temàtiques: apartat que inclou una llista de les àrees temàtiques que conformen l’arbre de camp d’aquesta obra.
d) Figures i taules: apartat des del qual es poden veure totes les il·lustracions de l’obra.
e) Abreviacions: apartat que inclou una taula de descodificació de les abreviacions emprades en aquesta obra.
f) Edició en línia: apartat en el qual s’especifiquen tant les persones que han dissenyat i desenvolupat la interfície com els crèdits i l’avís legal d’aquesta edició digital.
g) Ajuda: apartat en el qual s’expliquen les instruccions per al maneig de la pàgina web de l’edició en línia. Hi podeu trobar una breu explicació dels camps i les opcions de cerca i de com es poden realitzar les consultes. A més, en aquest apartat, hi ha indicada una adreça de correu per a enviar els vostres suggeriments (dct@iec.cat).