26 de maig de 2024
GLOSSARI DE CORROSIÓ
Cerca per:
Idioma:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
Cerca
Introducció Autors Imatges Abreviacions Edició en línia Ajuda
Creative Commons License
 
Imprimeix
Introducció
 
1 Presentació de l’edició
Aquest web és una interfície de consulta en línia de l’obra Glossari de corrosió, publicada a cura de J. M. Costa i P. Ll. Cabot. Aquesta obra és un recull multilingüe de més de 700 termes relacionats amb la corrosió en català, anglès, alemany, francès i espanyol.
 
2 Característiques de l’edició en línia
La informació mínima que té cada terme del recull és: entrada, categoria gramatical i equivalències. D’altra banda, hi ha termes que tenen informació addicional, com ara:
- Definició
- Sinònims
- Notes
- Termes relacionats
El treball de buidatge de l’obra ha estat realitzat pel programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)» (de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans). Per tal d’adaptar el glossari als criteris del programa, la informació sobre sinònims i termes relacionats, que en la versió en paper es trobava en la definició, ha estat traslladada als camps corresponents. D’aquesta manera, a més, és possible la cerca a través de sinònims i termes relacionats.
Aquest recull terminològic en línia és una base de dades accessible a través d’una interfície. El sistema de «fullejar» el recull de la manera més semblant a la tradicional és fixar una lletra, per exemple, a en la casella «Mot, fragment de mot o sintagma a cercar» i seleccionar l’opció «Que comenci per», amb la qual cosa el giny de cerca desplegarà totes les entrades que comencin per la lletra elegida.
 
3 Materials de l’edició en paper
Presentació
Prefaci
Advertiments
 
4 Estructura del web
El lloc web conté diverses pàgines:
   a) Introducció: pàgina d’inici i apartat on hi ha la presentació d’aquesta edició en línia. A més, en aquest apartat, permetem la descàrrega en format PDF de la «Presentació», del «Prefaci» i dels «Advertiments» de l’edició en paper.
   b) Autors: apartat en el qual figuren els noms dels autors i un breu comentari sobre la confecció del glossari.
   c) Imatges: apartat on es podran veure totes les figures que apareixen a l’obra.
   d) Abreviacions: espai on s’inclou una taula de descodificació de les abreviacions emprades en aquesta obra.
   e) Edició en línia: apartat on s’especifiquen tant les persones que han dissenyat i desenvolupat la interfície com els crèdits i l’avís legal d’aquesta edició digital.
   f) Ajuda: espai on es recullen les instruccions per al maneig de la pàgina web de l’edició en línia. En aquest apartat podeu trobar una breu explicació dels camps de cerca i de com es poden realitzar les cerques. A més, en aquest apartat, hi ha indicada una adreça de correu per a enviar els vostres suggeriments (dct@iec.cat).