26 de maig de 2024
LÈXIC BÀSIC DE FOTOGRAFIA (CATALÀ-CASTELLÀ-FRANCÈS-ANGLÈS)
Cerca per:
Idioma:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
IEC
Introducció Autors Àrees temàtiques Bibliografia abreviacions Edició en línia Ajuda
Descarregueu la versió en pdf.
Creative Commons License
 
 
Introducció
 
1 Presentació de l’edició
Aquest web és una interfície de consulta en línia de l’obra Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès), elaborat pel Gabinet de Terminologia de la Universitat de les Illes Balears. Es tracta d’un recull de més de 500 termes en català, castellà, francès i anglès relacionats amb la fotografia. Aquest diccionari, publicat originàriament l’any 2006, forma part de la col·lecció «Lèxics Bàsics» del Gabinet de Terminologia de la Universitat de les Illes Balears.
 
2 Característiques de l’edició en línia
El treball de buidatge de l’obra ha estat realitzat pel programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)» (de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans).
La informació mínima que té cada terme del diccionari és: entrada, categoria gramatical i equivalents. D’altra banda, algunes entrades tenen sinònims, notes, abreviacions i llengua d’origen.
Aquest recull terminològic en línia és una base de dades accessible a través d’una interfície. El sistema de «fullejar» el recull de la manera més semblant a la tradicional és fixar una lletra, per exemple, a a la casella «Mot, fragment de mot o sintagma a cercar» i seleccionar l’opció «Que comenci per», amb la qual cosa el giny de cerca desplegarà totes les entrades que comencin per la lletra escollida.

3 Estructura del web
El lloc web conté diverses pàgines:
   a) Introducció: pàgina d’inici i apartat en el qual es presenta aquesta edició en línia.
   b) Autors: apartat en el qual hi ha una llista de les persones que han participat en l’elaboració d’aquesta obra.
   c) Àrees temàtiques: apartat en el qual es recull l’arbre de camp que delimita l’abast temàtic de l’obra.
   d) Bibliografia: apartat en el qual es pot veure la llista d’obres usades per a l’elaboració d’aquest diccionari.
   e) Abreviacions: apartat que inclou una taula de descodificació de les abreviacions emprades en aquesta obra.
   f) Edició en línia: apartat en el qual s’especifiquen tant les persones que han dissenyat i desenvolupat la interfície com els crèdits i l’avís legal d’aquesta edició digital.
   g) Ajuda: apartat en el qual s’expliquen les instruccions per al maneig de la pàgina web de l’edició en línia. Hi podeu trobar una breu explicació dels camps i les opcions de cerca i de com es poden realitzar les consultes. A més, en aquest apartat, hi ha indicada una adreça de correu per a enviar els vostres suggeriments (magdalena.ramon@uib.cat).