LÈXIC MULTILINGÜE DE LA CONSTRUCCIÓ (CATALÀ-CASTELLÀ-FRANCÈS-ANGLÈS-ALEMANY)
Cerca per:
Idioma:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
IEC
Introducció Autors Àrees temàtiques Bibliografia abreviacions Edició en línia Ajuda
Descarregueu la versió en pdf.
Creative Commons License
 
Imprimeix
Introducció
 
1 Presentació de l’edició
Aquest web és una interfície de consulta en línia de l’obra Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany), elaborat pel Gabinet de Terminologia de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i dirigit per Jaume Guiscafrè Danús. Es tracta d’un recull d’uns 1450 termes en català, castellà, francès, anglès i alemany relacionats amb el món de la construcció, un sector que mou una important inversió de capital estranger a les Illes Balears.
Aquest diccionari forma part de la col·lecció «Lèxics Bàsics» del Gabinet de Terminologia de la UIB. Ha estat confegit a partir del buidatge de projectes arquitectònics redactats tant en català com en castellà, a més de llistes de productes i de materials de construcció, que ens han facilitat el Servei de Contractació, Patrimoni i Infraestructura de la UIB i l’arquitecte Bartomeu Obrador Adrover. Quant a les equivalències, s’han tingut en compte diferents obres especialitzades en les llengües objecte de treball, algunes de les quals facilitades pel Col·legi d’Arquitectes de les Balears i d’altres pel Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB. Així mateix, s’han tingut en compte diversos recursos en línia, especialment l’Eurodicautom, base de dades terminològiques de la Comunitat Europea (antecessora del IATE, que la va substituir definitivament l’any 2007), i Le grand dictionnaire terminològiques de l’Office québécois de la langue française. D’altra banda, també han participat en l’elaboració de l’obra traductors nadius en les diverses llengües i especialistes en la matèria.
 
2 Característiques de l’edició en línia
El treball de buidatge de l’obra ha estat realitzat pel programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)» (de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans).
La informació mínima que té cada terme del diccionari és: entrada i categoria gramatical. A més, la major part dels termes tenen equivalents. D’altra banda, algunes entrades tenen sinònims i abreviacions.
Aquest recull terminològic en línia és una base de dades accessible a través d’una interfície. El sistema de «fullejar» el recull de la manera més semblant a la tradicional és fixar una lletra, per exemple, a a la casella «Mot, fragment de mot o sintagma a cercar» i seleccionar l’opció «Que comenci per», amb la qual cosa el giny de cerca desplegarà totes les entrades que comencin per la lletra escollida.
 
3 Estructura del web
El lloc web conté diverses pàgines:
   a) Introducció: pàgina d’inici i apartat en el qual es presenta aquesta edició en línia.
   b) Autors: apartat en el qual hi ha una llista de les persones que han participat en l’elaboració d’aquesta obra.
   c) Àrees temàtiques: apartat en el qual es recull l’arbre de camp que delimita l’abast temàtic de l’obra.
   d) Bibliografia: apartat en el qual es pot veure la llista d’obres usades per a l’elaboració d’aquest diccionari.
   e) Abreviacions: apartat que inclou una taula de descodificació de les abreviacions emprades en aquesta obra.
   f) Edició en línia: apartat en el qual s’especifiquen tant les persones que han dissenyat i desenvolupat la interfície com els crèdits i l’avís legal d’aquesta edició digital.
   g) Ajuda: apartat en el qual s’expliquen les instruccions per al maneig de la pàgina web de l’edició en línia. Hi podeu trobar una breu explicació dels camps i les opcions de cerca i de com es poden realitzar les consultes. A més, en aquest apartat, hi ha indicada una adreça de correu per a enviar els vostres suggeriments (magdalena.ramon@uib.cat).