12 de juny de 2024
LÈXIC DEL PATÍ DE VELA
Cerca per:
Idioma:
Àrea temàtica:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Introducció Autor Àrees temàtiques Figures Abreviacions Edició en línia Ajuda
Descarregueu la versió en pdf.
Creative Commons License
 
Imprimeix
Introducció
 
1 Presentació de l’edició
 
Aquest web és una interfície de consulta en línia del Lèxic del patí de vela, de Josep Estruch Traité. L’obra conté prop de dos-cents termes relacionats amb el patí de vela en català, castellà, anglès, francès i neerlandès.

Aquest lèxic és el resultat d’una llarga conversa amb el que llavors era el president del Club Natació Badalona tinguda al costat d’un patí de vela exposat a la Rambla de la ciutat en motiu de la Festa del Mar organitzada per l’Escola del Mar el dia 10 de juny de 2007. La primera versió es va complementar amb una traducció parcial al castellà, al francès i a l’anglès i es va distribuir només en format digital per mitjà de les pàgines web del Termcat i de l’Associació Deportiva Internacional de Propietaris de Patins de Vela.

L’estiu del 2009 es va començar a treballar en la segona versió pensant directament en la Copa d’Europa de patí de vela que el Club Natació Badalona preparava per a l’any següent. Aquesta era una ocasió propícia i calia fer la feina ben feta. De manera que es va revisar el contingut, es va ampliar i, sobretot, es van completar les traduccions. Durant aquest període de treball, el patí de vela —el patí català— va ser escollit com a tercer tresor del patrimoni cultural material de Badalona, fet que fou un incentiu més.

Teniu aquí, doncs, un recull del lèxic especialitzat del patí de vela. Malgrat que és una llista no gaire llarga pel fet que se centra en una embarcació de concepció molt senzilla i eficaç, el lèxic del patí de vela com a conjunt específic encara no havia estat mai inventariat. Aquest és l’interès d’aquesta obra.

Naturalment, cal dir que al patí de vela, com a embarcació que és, li és d’aplicació el lèxic general de la navegació i dels esports de vela, ja a bastament estudiat en nombroses obres i que en aquest recull ja no calia tocar. Tot i així, l’obra inclou diversos termes generals relacionats amb les maniobres, com ara abordar, amollar, babord, caçar i estribord.

2 Característiques de l’edició en línia
 
El treball de buidatge del Lèxic del patí de vela ha estat realitzat pel programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)» (de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans).
 
La informació mínima que té cada terme de l’obra és: entrada, categoria gramatical i àrea temàtica. D’altra banda, la major part de les entrades tenen definicions i equivalents en castellà, anglès, francès i neerlandès. Les que no disposen d’aquesta informació remeten —mitjançant sinònims o termes relacionats— a altres entrades amb definició i equivalents. Així, algunes entrades també tenen sinònims, termes relacionats o notes.
 
El Lèxic del patí de vela inclou alguns castellanismes, que en l’edició en paper són precedits per un asterisc. En aquesta edició digital, s’han eliminat els asteriscs i l’entrada es compon en cursiva. Aquestes formes incorrectes remeten al terme català que cal utilitzar.
 
Aquest recull terminològic en línia és una base de dades accessible a través d’una interfície. El sistema de «fullejar» el recull de la manera més semblant a la tradicional és fixar una lletra, per exemple, a a la casella «Mot, fragment de mot o sintagma a cercar» i seleccionar l’opció «Que comenci per», amb la qual cosa el giny de cerca desplegarà totes les entrades que comencin per la lletra escollida.

3 Estructura del web
 
El lloc web conté diverses pàgines:
 
   a) Introducció: pàgina d’inici i apartat en el qual es presenta aquesta edició en línia.
   b) Autor: apartat en el qual hi ha una breu ressenya biogràfica sobre l’autor.
   c) Àrees temàtiques: apartat en el qual figura la llista de les àrees temàtiques usades per classificar els termes del lèxic.
   d) Figures: apartat en el qual es poden veure totes les figures de l’obra.
   e) Abreviacions: apartat que inclou una taula de descodificació de les abreviacions emprades en aquesta obra.
   f) Edició en línia:apartat on s’especifiquen tant les persones que han dissenyat i desenvolupat la interfície com els crèdits i l’avís legal d’aquesta edició digital.
   g) Ajuda:apartat on s’expliquen les instruccions per al maneig de la pàgina web de l’edició en línia. Hi podeu trobar una breu explicació dels camps i les opcions de cerca i de com es poden realitzar les consultes. A més, en aquest apartat, hi ha indicada una adreça de correu per a enviar els vostres suggeriments (dct@iec.cat).