4 de febrer de 2023
MÚSCULS
Cerca per:
Idioma:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
Cerca
Introducció Autors Abreviacions Edició en línia Ajuda
Descarregueu la versió en pdf.
Creative Commons License
 
 
Introducció
1 Presentació de l’edició
 
Aquest web és una interfície de consulta en línia de la terminologia de Músculs, del Gabinet de Terminologia, de la Universitat de les Illes Balears (UIB).
Es tracta d’una col·lecció de Terminologies Universitàries per als estudiants. Contenen la terminologia bàsica d’assignatures de determinats estudis que s’imparteixen a la UIB. Es presenten en tres llengües: català, castellà i anglès, tot i que Músculs disposa, a més, d’equivalents en llatí. Els termes estan ordenats alfabèticament a partir del terme català, amb les equivalències en castellà, anglès i llatí al costat. S’indica la categoria gramatical de tots els termes i els sinònims si n’hi ha.
Els termes que conté aquesta obra es basen majoritàriament en les formes internacionals aprovades pel Comitè Federal sobre la Terminologia Anatòmica (FCAT) i les associacions membres de la Federació Internacional d’Associacions d’Anatomistes (FIAA). Les formes en castellà, anglès i llatí són pràcticament les que es troben a la publicació Terminología Anatómica Internacional (TAI), creada pel FCAT i la FIAA. Per a les formes catalanes també s’han tingut en compte les formes que es documenten al Diccionari d’anatomia del TERMCAT. S’ha de dir que en aquest recull no hi apareixen tots els sinònims que fan servir els especialistes en diferents registres, sinó els que es recomanen en l’àmbit internacional.
També cal dir que els termes s’entren, en general, en singular, exceptuant les formes que es troben en plural a la TAI. Pel que fa al llatí, d’acord amb aquestes dues organitzacions, solament s’han d’usar les formes llatines com a base per crear termes equivalents en altres llengües i facilitar, així, la comunicació entre la comunitat científica internacional de tot el món.
2 Característiques de l’edició en línia
 
El treball de buidatge de la terminologia de Músculs ha estat realitzat pel programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)» (de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans).
Els termes es presenten en singular, seguits de la categoria gramatical i de la forma femenina en el cas dels noms i dels adjectius de doble gènere.
 
3 Estructura del web
 
El lloc web conté diverses pàgines:
   a) Introducció: pàgina d’inici i apartat en el qual es presenta aquesta edició en línia.
   b) Autors: apartat en el qual hi ha una llista dels autors que han elaborat aquesta terminologia.
   c) Abreviacions: espai on s’inclou una taula de descodificació de les abreviacions emprades en aquest vocabulari.
   d) Edició en línia: apartat en el qual s’especifiquen tant les persones que han dissenyat i desenvolupat la interfície com els crèdits i l’avís legal d’aquesta edició digital.
   e) Ajuda: apartat en el qual s’expliquen les instruccions per al maneig de la pàgina web de l’edició en línia. Hi podeu trobar una breu explicació dels camps i les opcions de cerca i de com es poden realitzar les consultes. A més, en aquest apartat, hi ha indicada una adreça de correu per a enviar els vostres suggeriments (magdalena.ramon@uib.cat).