13 de juliol de 2024
PERCEPCIÓ I ATENCIÓ
Cerca per:
Idioma:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Introducció Autors Abreviacions Edició Ajuda
Descarregueu la versió en pdf.
Creative Commons License
 
Imprimeix
Introducció
1 Presentació de l’edició
Aquest web és una interfície de consulta en línia de la terminologia de Percepció i atenció, del Gabinet de Terminologia, de la Universitat de les Illes Balears (UIB).
Es tracta d’una col·lecció de Terminologies Universitàries per als estudiants. Contenen la terminologia bàsica d’assignatures de determinats estudis que s’imparteixen a la UIB. Es presenten en tres llengües: català, castellà i anglès. Els termes estan ordenats alfabèticament a partir del terme català, amb les equivalències en castellà i anglès al costat. S’indica la categoria gramatical de tots els termes i els sinònims.
 
2 Característiques de l’edició en línia
El treball de buidatge de la terminologia de Percepció i atenció ha estat realitzat pel programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)» (de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans).
Els termes es presenten en singular, seguits de la categoria gramatical i de la forma femenina en el cas dels noms i dels adjectius de doble gènere.
 
3 Estructura del web
El lloc web conté diverses pàgines:
   a) Introducció: pàgina d’inici i apartat on hi ha la presentació d’aquesta edició en línia.
   b) Autors: apartat en el qual hi ha una llista dels autos que han elaborat aquesta terminologia.
   c) Abreviacions: espai on s’inclou una taula de descodificació de les abreviacions emprades en aquesta terminologia.
   d) Edició en línia: apartat on s’especifica, tant les persones que han dissenyat i desenvolupat la interfície, com els crèdits i l’avís legal d’aquesta edició digital.
   e) Ajuda: espai on expliquem les instruccions per al maneig de la pàgina web. En aquest apartat podeu trobar: una breu explicació dels camps de cerca i de com es poden realitzar les cerques. A més, en aquest apartat, hi ha indicada una adreça de correu per a enviar els vostres suggeriments (magdalena.ramon@uib.cat).