12 de juny de 2024
MAGNITUDS, UNITATS I SÍMBOLS EN QUÍMICA FÍSICA
Cerca per:
Idioma:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Introducció Sumari Abreviacions Edició en línia Ajuda
Descarregueu la versió en pdf.
Creative Commons License
 
Imprimeix
Introducció
 
1 Presentació de l’edició
Aquest web és una interfície de consulta en línia de la segona edició corregida de la versió catalana (Llibre verd) de la publicació anglesa Quantities, Units and Symbols in Physical Chemistry, de la IUPAC.
 
En aquest web trobareu, a més de l’obra completa en format PDF, un apartat que permet consultar els termes del llibre per mitjà d’un motor de cerca.
 
Aquesta interfície permet:
- una consulta «estàndard» del Llibre verd,
- una consulta «intel·ligent» de la terminologia que conté l’obra i, a més a més,
- una consulta «intel·ligent» de l’obra a partir de la terminologia que conté.
 
2 Aspectes metodològics de la terminologia del Llibre verd
La terminologia catalana buidada del Llibre verd s’ha enriquit amb la cerca de les equivalències corresponents en anglès.
 
3 Estructura del web
El lloc web conté diverses pàgines:
  a) Llibre verd: pàgina d’inici i apartat on hi ha la presentació d’aquesta edició en línia.
  b) Sumari i continguts: apartat on es pot consultar l’obra completa en format PDF. El PDF s’ha enriquit, ja que els elements de la taula i de l’índex general de l’obra contenen enllaços a les pàgines corresponents. A més, també hi ha enllaços interns en el text que remeten als apartats i a les notes.
  c) Abreviacions: espai on s’inclou una taula de descodificació de les abreviacions emprades en la terminologia d’aquesta obra.
  d) Edició en línia: apartat on s’especifica, tant les persones que han dissenyat i desenvolupat la interfície, com els crèdits, de l’edició digital. Aquesta pàgina web ha estat realitzada pel programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)» (de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans).
  e) Ajuda: en la qual podeu descarregar la guia d’ús de les opcions de cerca de la terminologia que conté l’obra, on expliquem la utilització dels paràmetres de cerca amb exemples pràctics. A més, en aquest apartat, disposeu d’una adreça de correu per a enviar els vostres suggeriments (dct@iec.cat).
 
torna a dalt