30 de setembre de 2023
ESTADÍSTICA
Cerca per:
Idioma:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
Cerca
Introducció Autors Abreviacions Edició Ajuda
Descarregueu la versió en pdf.
Creative Commons License
 
 
Autors
 
Elaboració
 
M. MAGDALENA RAMON ANDREU (coord.)
CRISTINA ROBLES DE PEDRO
MARIA MATEU SUAU
Gabinet de Terminologia
 
Professor col·laborador
 
DR. JAUME SUÑER LLABRÉS
Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica
 
Col·laboració
 
IRENE CALAFAT PICORNELL
NEUS NEGRE CARRASCO
Pla lingüístic
 
Agraïments
CAMPUS EXTENS