27 de maig de 2024
VOCABULARI DE MINERALOGIA
Cerca per:
Idioma:
Valoratiu lingüístic:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Introducció Autors Bibliografia Apèndixs Abreviacions Edició en línia Ajuda
Creative Commons License
 
Imprimeix
Introducció
 
1 Presentació de l’edició
Aquest web és una interfície de consulta en línia de l’obra Vocabulari de mineralogia, d’Oriol Riba, Joan Carles Melgarejo i Josep M. Mata, editada pels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona. Aquesta obra és un recull bilingüe de més de 6000 termes relacionats amb la mineralogia en català i anglès.
Les característiques del programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)» (de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans) no han permès conservar la distinció tipogràfica de les entrades usada en l’obra en paper. Això no obstant, per mantenir el matís semàntic que aportava, s’han afegit notes a tots els termes. D’altra banda, tot i que en les obres publicades pel programa CiT els equivalents es presenten en ordre alfabètic, en aquest diccionari s’ha optat per respectar la decisió presa pels autors en l’edició en paper: recollir-los per ordre de preferència i, quan no n’hi ha, per ordre alfabètic.
 
2 Característiques de l’edició en línia
El treball de buidatge de la terminologia de l’obra ha estat realitzat pel programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)».
La informació mínima que té cada terme del vocabulari és: entrada, categoria gramatical i nota. D’altra banda, la major part de les entrades tenen equivalent anglès i definició (un breu comentari que indica el tipus de classificació taxonòmica). A més, algunes entrades disposen de sinònims, termes relacionats i valoratius lingüístics.
Aquest recull terminològic en línia és una base de dades accessible a través d’una interfície. El sistema de «fullejar» el recull de la manera més semblant a la tradicional és fixar una lletra, per exemple, a a la casella «Mot, fragment de mot o sintagma a cercar» i seleccionar l’opció «Que comenci per», amb la qual cosa el giny de cerca desplegarà totes les entrades que comencin per la lletra escollida.
 
3 Materials de l’edició en paper
Introducció
Maneig del vocabulari
 
4 Estructura del web
El lloc web conté diverses pàgines:
   a) Introducció: pàgina d’inici i apartat en el qual es presenta aquesta edició en línia. A més, en aquest apartat, permetem la descàrrega en format PDF de la «Introducció» i del document «Maneig del diccionari» de l’edició en paper.
   b) Autors: apartat en el qual figuren els noms dels autors i una nota biogràfica breu, que inclou la tasca duta a terme en l’elaboració d’aquest vocabulari.
   c) Bibliografia: apartat en el qual es pot consultar la bibliografia utilitzada per a l’elaboració de l’obra.
   d) Apèndixs: apartat en el qual es poden consultar els apèndixs de l’obra en paper.
   e) Abreviacions: apartat que inclou una taula de descodificació de les abreviacions emprades en aquesta obra.
   f) Edició en línia: apartat on s’especifiquen tant les persones que han dissenyat i desenvolupat la interfície com els crèdits i l’avís legal d’aquesta edició digital.
   g) Ajuda: apartat on s’expliquen les instruccions per al maneig de la pàgina web de l’edició en línia. Hi podeu trobar una breu explicació dels camps i les opcions de cerca i de com es poden realitzar les consultes. A més, en aquest apartat, hi ha indicada una adreça de correu per a enviar els vostres suggeriments dct@iec.cat.