20 de juliol de 2024
CODI INTERNACIONAL DE NOMENCLATURA ZOOLÒGICA
Cerca per:
Idioma:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
Cerca
Introducció Sumari i continguts Abreviacions Edició en línia Ajuda
Descarregueu la versió en pdf.
Creative Commons License
 
 
Sumari i continguts
Portada i crèdits
Nota explicativaIX
Prefaci de l'edició catalanaX
Prefaci de la quarta edicióXII
IntroduccióXVII
 
Codi Internacional de Nomenclatura Zoològica
 
Preàmbul2
 
Capítol 1. La nomenclatura zoològica
     Article 1. Definici√≥ i √†mbit 2
     Article 2. Admissibilitat de certs noms en la nomenclatura zool√≤gica4
     Article 3. Punt de partida4
 
Capítol 2. El nombre de mots en els noms científics dels animals
     Article 4. Noms dels t√†xons de categories superiors al nivell esp√®cie4
     Article 5. Principi de la Nomenclatura Binomial5
     Article 6. Noms intercalats5
 
Capítol 3. Els criteris de publicació
     Article 7. Camp d'aplicaci√≥6
     Article 8. Qu√® constitueix una obra publicada segons el Codi 6
     Article 9. Qu√® constitueix una obra no publicada segons el Codi 8
 
Capítol 4. Els criteris de disponibilitat
     Article 10. Condicions de disponibilitat9
     Article 11. Requisits10
     Article 12. Noms publicats abans del 193117
     Article 13. Noms publicats despr√©s del 1930 18
     Article 14. Autoria an√≤nima de noms i actes nomenclaturals20
     Article 15. Noms i actes nomenclaturals publicats despr√©s del 1960 20
     Article 16. Noms publicats despr√©s del 199921
     Article 17. Noms que indiquen m√©s d'un t√†xon, o t√†xons d'origen h√≠brid,
o basats en parts o fases d'animals, o en exemplars insòlits
22
     Article 18. Noms inadequats i taut√≤nims 22
     Article 19. Situaci√≥ de les esmenes, les grafies incorrectes
i els canvis obligatoris
23
     Article 20. Noms del nivell g√®nere per a f√≤ssils que acaben
en -ites, -ytes o -ithes
23
 
Capítol 5. La data de publicació
     Article 21. Determinaci√≥ de la data de publicaci√≥23
     Article 22. Esment de la data25
 
Capítol 6. Validesa dels noms i dels actes nomenclaturals
     Article 23. Principi de Prioritat26
     Article 24. Preced√®ncia entre noms, grafies o actes publicats simult√†niament32
 
Capítol 7. La formació i el tractament de noms
     Article 25. Formaci√≥ i tractament de noms33
     Article 26. Presumpci√≥ del grec o del llat√≠ en els noms cient√≠fics34
     Article 27. Signes diacr√≠tics i altres signes34
     Article 28. Lletres inicials34
     Article 29. Noms del nivell fam√≠lia34
     Article 30. G√®nere gramatical dels noms del nivell g√®nere36
     Article 31. Noms del nivell esp√®cie39
     Article 32. Grafies originals41
     Article 33. Grafies posteriors44
     Article 34. Canvis obligatoris de grafia com a conseq√ľ√®ncia de canvis
de categoria o de combinació
46
 
Capítol 8. Els tàxons nominals del nivell família i llurs noms
     Article 35. El nivell fam√≠lia 46
     Article 36. Principi de Coordinaci√≥48
     Article 37. T√†xons nominot√≠pics48
     Article 38. Homon√≠mia entre noms del nivell fam√≠lia48
     Article 39. Invalidesa deguda a l'homon√≠mia o a la supressi√≥ del nom
del gènere tipus
48
     Article 40. Sinon√≠mia del g√®nere tipus49
     Article 41. G√®neres tipus identificats err√≤niament i fixacions de tipus
que han passat desapercebudes
50
 
Capítol 9. Els tàxons nominals del nivell gènere i llurs noms
     Article 42. El nivell g√®nere50
     Article 43. Principi de Coordinaci√≥51
     Article 44. T√†xons nominot√≠pics51
 
Capítol 10. Els tàxons nominals del nivell espècie i llurs noms
     Article 45. El nivell esp√®cie51
     Article 46. Principi de Coordinaci√≥53
     Article 47. T√†xons nominot√≠pics54
     Article 48. Canvi d'assignaci√≥ gen√®rica54
     Article 49. √ös de noms del nivell esp√®cie aplicats equivocadament
per identificació errònia
54
 
Capítol 11. L'autoria
     Article 50. Autors dels noms i dels actes nomenclaturals 55
     Article 51. Esment dels noms dels autors57
 
Capítol 12. L'homonímia
     Article 52. Principi d'Homon√≠mia 59
     Article 53. Definicions de l'homon√≠mia en el nivell fam√≠lia, en el nivell g√®nere
i en el nivell espècie
60
     Article 54. Noms que no poden inc√≥rrer en homon√≠mia60
     Article 55. Noms del nivell fam√≠lia61
     Article 56. Noms del nivell g√®nere62
     Article 57. Noms del nivell esp√®cie62
     Article 58. Variacions en la grafia de noms del nivell esp√®cie
que es consideren idèntiques
64
     Article 59. Validesa dels hom√≤nims secundaris65
     Article 60. Substituci√≥ d'hom√≤nims m√©s moderns66
 
Capítol 13. El concepte de tipus en nomenclatura
     Article 61. Principi de Tipificaci√≥ 67
 
Capítol 14. Els tipus en el nivell família
     Article 62. √Ämbit d'aplicaci√≥69
     Article 63. Tipus portador de nom69
     Article 64. Elecci√≥ del g√®nere tipus69
     Article 65. Identificaci√≥ del g√®nere tipus69
 
Capítol 15. Els tipus en el nivell gènere
     Article 66. √Ämbit d'aplicaci√≥70
     Article 67. Disposicions generals70
     Article 68. Esp√®cie tipus fixada en la publicaci√≥ original75
     Article 69. Esp√®cie tipus no fixada en la publicaci√≥ original76
     Article 70. Identificaci√≥ de l'esp√®cie tipus78
 
Capítol 16. Els tipus en el nivell espècie
     Article 71. √Ämbit d'aplicaci√≥80
     Article 72. Disposicions generals80
     Article 73. Tipus portadors de nom fixats en la publicaci√≥ original
(holotips i sintips)
84
     Article 74. Tipus portadors de nom fixats subseg√ľentment a partir
de la sèrie tipus (lectotip a partir de sintips)
87
     Article 75. Neotips89
     Article 76. Localitat tipus92
 
Capítol 17. La Comissió Internacional de Nomenclatura Zoològica
     Article 77. Relaci√≥ de la Comissi√≥ amb els organismes internacionals
dels quals provenen les seves funcions i els seus poders
93
     Article 78. Poders i obligacions de la Comissi√≥94
     Article 79. Llista de Noms Disponibles en Zoologia95
     Article 80. Situaci√≥ de les accions de la Comissi√≥99
     Article 81. √ös dels plens poders101
     Article 82. Situaci√≥ d'un cas sota consideraci√≥102
     Article 83. Obligacions i poder discrecional de la Comissi√≥102
     Article 84. Constituci√≥ i Estatuts102
 
Capítol 18. Regles que regeixen aquest Codi
     Article 85. T√≠tol i autor103
     Article 86. Data d'entrada en vigor i vig√®ncia del Codi103
     Article 87. Textos oficials104
     Article 88. Aplicaci√≥ del Codi104
     Article 89. Interpretaci√≥ del Codi104
     Article 90. Esmena del Codi104
 
Glossari105
 
Sumari de la situació de les obres, dels noms i dels actes nomenclaturals133
 
Apèndixs
 
Apèndix A. Codi d'ètica134
 
Apèndix B. Recomanacions generals135
 
Constitució de la Comissió Internacional de Nomenclatura Zoològica137
 
√ćndex145