Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veureasomatognòsia (DEM)
 malalties i síndromes
 neurologia
 salut mental
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

asomatognòsia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
neurologia
salut mental
Modalitat d’agnòsia visual caracteritzada per la pèrdua de la consciència de parts del propi cos, causada per una lesió dels hemisferis cerebrals. En les lesions de l’hemisferi dret hom considera l’hemiasomatognòsia (supressió o atenuació del coneixement de la meitat esquerra del cos, en forma d’anosognòsia o negació de l’hemiplegia esquerra, o bé d’anosodiafòria amb indiferència i despreocupació de l’hemicòs esquerre paralitzat, i fins i tot incapacitat per a identificar les extremitats esquerres com a pertanyents al propi cos) i la síndrome del tercer membre fantasma amb al·lucinacions cinestèsiques, situació molt propera a la síndrome del membre fantasma dels amputats. Un cas particular d’hemiasomatognòsia és la somatoparafrènia de Gerstmann, en què el malalt realitza una reacció paranoide que l’indueix a pensar que les seves extremitats esquerres pertanyen a una altra persona. Pel que fa a les lesions de l’hemisferi esquerre cal contemplar la síndrome de Gerstmann (agnòsia digital, pèrdua de la distinció entre els costats dret i esquerre del propi cos, agràfia i acalcúlia), l’autotopoagnòsia de Pick (incapacitat per a localitzar les parts del cos) i l’asimbòlia per al dolor de Schilder i Stengel (absència o insuficiència de reacció davant dels estímuls dolorosos o amenaçants).
Sin. compl.: somatoagnòsia