DICCIONARI ENCICLOP√ąDIC DE MEDICINA
Cerca per:
Àrea temàtica:
Idioma:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Introducció Autors Àrees temàtiques Abreviacions Taules i imatges Edició en línia Ajuda
Creative Commons License
 
 
Introducció
PRESENTACI√ď
Iniciem aquest text de presentació de la versió electrònica de la segona edició revisada del Diccionari Enciclopèdic de Medicina (2012) amb les mateixes paraules que va utilitzar un de nosaltres (J.R.) en el pròleg de la segona edició en paper (2000): "Sempre s'ha dit que un diccionari mai no és complet. Per més perfecte que s'intenti fer...el pas del temps el fa incomplet".
El Diccionari Enciclopèdic de Medicina (DEM) ja té una llarga història. Els seus inicis foren en la dècada dels vuitanta del segle passat, amb un treball d'uns nou anys, i la presentació tingué lloc a principis del 1990, al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat de Catalunya. Els constants avenços científics obligaren a una nova edició que es presentà deu anys més tard - el 2000 - en el curs del Setzè Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana. En la seva presentació un de nosaltres (M.F.), president del Congrés i un dels coordinadors de la segona edició, recordà la conveniència d'actualitzar constantment el seu contingut: "La confecció i actualització d'un Diccionari no pot detenir-se mai, i menys si és de terminologia científica..." i més endavant: "El futur del Diccionari Enciclopèdic de Medicina, depèn de tots nosaltres, d'una gran tenacitat, d'una il·lusió col·lectiva i també del suport d'un necessari canvi generacional".
Després de la publicació de la segona edició es va considerar necessari continuar treballant, sense interrupcions, en l'actualització del DEM. Durant quatre anys (2000 a 2004) es revisà novament el contingut del diccionari amb l'objectiu de tenir preparades les actualitzacions per a una prevista digitalització i poder incloure-les en l'edició telemàtica. Així, en la primera edició digital del DEM, a càrrec d'Enciclopèdia Catalana i que es va poder consultar a partir de finals de l'any 2003, el contingut estava actualitzat no solament amb algunes esmenes, sinó amb nous afegitons i noves entrades.
Durant aquests quatre anys es signaren diferents convenis per a finan√ßar l'actualitzaci√≥ del DEM entre les seg√ľents institucions: l'Acad√®mia de Ci√®ncies M√®diques i de la Salut de Catalunya i de Balears (ACMSCB), el Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, el Col¬∑legi Oficial de Metges de Barcelona, el Col¬∑legi Oficial de Farmac√®utics de Catalunya, el TERMCAT i la Fundaci√≥ Enciclop√®dia Catalana (FEC); aquesta √ļltima com a representant de la empresa editora que es comprometia a introduir les noves aportacions a la base de dades. En aquesta √®poca l'equip cient√≠fic estava format per membres de l'ACMSCB i de la Secci√≥ de Ci√®ncies Biol√≤giques de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), juntament amb alguns farmac√®utics i metges pertanyents als respectius col¬∑legis professionals.
A les darreries de l'any 2004 es va exhaurir el pressupost destinat a la introducci√≥ d'entrades i esmenes a la base de dades, i com a conseq√ľ√®ncia l'empresa editora va interrompre aquesta tasca. Malgrat aix√≤, alguns col¬∑laboradors van seguir treballant en l'actualitzaci√≥ del DEM, fins que a finals de l'any 2006 es don√† per tancada aquesta etapa, en espera de la creaci√≥ d'una estructura s√≤lida que assegur√©s la continu√Įtat del DEM.
A finals de l'any 2006 s'iniciaren contactes entre l'ACMSCB i l'IEC amb la finalitat de col·laborar en un projecte que assegurés el futur del DEM. Aquests contactes propiciaren un acord inicial de cooperació entre ambdues entitats per aconseguir la citada finalitat. A partir d'aleshores s'inicià una negociació entre l'ACMSCB i l'IEC, per una part, i l'empresa editora del DEM - Enciclopèdia Catalana (EC) - que tenia la propietat de la base de dades del diccionari. Finalment, el 20 d'abril de 2009 es signà un conveni a satisfacció de les tres entitats que assegurava la viabilitat i el futur del projecte.
Donada la complexitat i l'extensió del DEM (més de 2000 pàgines i més de 55.000 entrades) es considerà que la gestió de la seva actualització havia de ser portada a terme pel TERMCAT, entitat amb la infrastructura humana i tècnica més idònia en el nostre país per a realitzar aquesta tasca. Les negociacions amb aquesta entitat donaren lloc a un ràpid acord i a un conveni entre l'ACMSCB, l'IEC, la FEC i el TERMCAT que es va signar el mes de juliol de 2010. Durant aquest any 2010 es va realitzar una intensa tasca preparatòria dels treballs d'actualització i revisió que s'havien de portar a terme durant l'any 2011, comptant amb un pressupost finançat per l'ACMSCB, l'IEC, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el TERMCAT.
Les tasques a realitzar durant l'any 2011 es van portar a terme amb rigor, excel¬∑l√®ncia i puntualitat exemplars. En el primer semestre es va finalitzar el trasp√†s de les dades digitals originals que estaven incloses en 114.326 fitxes sense atribuci√≥ tem√†tica, es va establir l'arbre de camp definitiu amb la col¬∑laboraci√≥ del grup d'experts de l'ACMSCB, es va fer una primera depuraci√≥ de les dades i es va portar a terme l'etiquetatge semiautom√†tic dirigit de 19.500 fitxes, mentre que en el segon semestre es van realitzar les seg√ľents tasques: etiquetatge manual i revisi√≥ de l'etiquetatge autom√†tic, establiment de criteris de pertin√®ncia, compleci√≥ de dades no incloses en el corpus original, primera depuraci√≥ de remissions entre termes i correcci√≥ eventual de descriptors i d'errors ortogr√†fics i tipogr√†fics. Finalment, l'edici√≥ en l√≠nia ha estat a c√†rrec de l'IEC.
L'excel¬∑lent tasca realitzada ens permet tenir la satisfacci√≥ de posar a l'abast dels professionals de les ci√®ncies de la salut i de la comunitat ling√ľ√≠stica la nova versi√≥ electr√≤nica de la segona edici√≥ revisada del DEM, i al mateix temps de disposar d'una √≤ptima plataforma per a poder iniciar de forma immediata una nova revisi√≥ i actualitzaci√≥ del DEM.
Una important novetat dels √ļltims anys ha estat, com ja s'anunciava en la presentaci√≥ de la segona edici√≥, la incorporaci√≥ d'una nova generaci√≥ de professionals de l'ampli camp de les ci√®ncies de la vida i de la salut, que tindran cura del seguiment i actualitzaci√≥ del contingut del DEM, d'ara endavant. Trobareu el seu nom entre els cr√®dits d'aquesta nova versi√≥, els quals ja han col¬∑laborat intensament, no solament en aquesta revisi√≥, sin√≥ tamb√©, en la creaci√≥ de l'arbre tem√†tic. Sense oblidar altres professionals que ja havien col¬∑laborat amb anterioritat i han demostrat una const√†ncia i una fidelitat exemplar, com l'Eduard Llaurad√≥ i Miret, creiem que √©s un deure fer constar el nom dels nous professionals col¬∑laboradors, per la seva paci√®ncia, fidelitat i comprom√≠s que han mostrat: Xavier Bonfill, F√®lix Bosch, Ignasi Duran, Gonzal Foz, Carles Gallego, Joan Guanyabens, Josep Manyach, Jordi Pere, Miquel Porta, Rosa M. Pujante, Oriol Ramis, Josep Roma i Odette Vi√Īas.
A tots ells i als t√®cnics i administratius de l'IEC i del TERMCAT els agra√Įm l'excel¬∑lent feina realitzada.
 
Màrius Foz Joaquim Ramis
Secció de Ciències BiològiquesAcadèmia de Ciències Mèdiques
Institut d'Estudis Catalansi de la Salut de Catalunya i de Balears
 
SEGONA EDICI√ď (2000)
Pròleg
Prefaci
 
SEGONA EDICI√ď REVISADA (2012) [EN L√ćNIA]
1. Presentació de l'edició en línia
Aquest web és una interfície de consulta en línia de la segona edició revisada del Diccionari enciclopèdic de medicina (2012). La segona edició impresa d'aquest diccionari fou publicada l'any 2000 per Enciclopèdica Catalana, que també en dugué a terme la primera versió en línia l'any 2003.
 
2. Característiques de l'edició en línia
La informació mínima que té cada terme del diccionari és: entrada, categoria gramatical, àrees temàtiques i definició.
D'altra banda, hi ha termes que tenen informació addicional, com ara:
      - Equival√®ncies en alemany, angl√®s, castell√†, franc√®s o itali√†.
      - Sin√≤nims.
      - Termes relacionats.
      - Informaci√≥ etimol√≤gica.
 
3. Materials de la segona edició impresa (2000)
Criteris Ling√ľ√≠stics
 
4. Estructura del web
El lloc web conté diverses pàgines:
   a) Presentaci√≥: p√†gina d'inici i apartat on hi ha la presentaci√≥ d'aquesta edici√≥ en l√≠nia. A m√©s, en aquest apartat, permetem la desc√†rrega en format PDF del «Pr√≤leg», del «Prefaci marginal» i dels «Criteris ling√ľ√≠stics» de la segona edici√≥ impresa (2000)
   b) Autors: apartat on figuren els coordinadors i col¬∑laboradors que han participat en la revisi√≥ i correcci√≥ d'aquesta edici√≥. A m√©s, tamb√© permetem la desc√†rrega en format PDF dels autors de la segona (2000) i de la primera edici√≥ (1990). Tamb√© hi figuren, en aquest apartat, els responsables de la gesti√≥ terminol√≤gica d'aquesta edici√≥.
   c) √Ärees tem√†tiques: espai on s'inclou una taula de les √†rees tem√†tiques emprades en aquesta obra, ordenades alfab√®ticament.
   d) Abreviacions: espai on s'inclou una taula de descodificaci√≥ de les abreviacions emprades en aquesta obra.
   e) Taules i imatges: apartat on es poden consultar les imatges, els quadres i les taules de l'edici√≥ en paper.
   f) Edici√≥ en l√≠nia: apartat on s'especifica, tant les persones que han dissenyat i desenvolupat la interf√≠cie, com els cr√®dits i l'av√≠s legal, d'aquesta edici√≥ digital.
   g) Ajuda: espai on expliquem les instruccions per al maneig de la p√†gina web de l'edici√≥ en l√≠nia. En aquest apartat podeu trobar: una breu explicaci√≥ dels camps de cerca i de com es poden realitzar les cerques.