Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veureàcid fúlvic (DMCSC)
 components orgànics del sòl
 propietats bioquímiques i biològiques i ecologia del sòl
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

àcid fúlvic c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components orgànics del sòl
propietats bioquímiques i biològiques i ecologia del sòl
Compostos aromàtics de caràcter fenòlic procedents de la descomposició de la matèria orgànica del sòl o de sediments. Correspon a substàncies húmiques de coloració groguenca i naturalesa col·loidal. Es poden dispersar fàcilment a l’aigua i no són precipitables pels àcids, de manera que es poden extreure del sòl per la seva solubilitat en dissolucions àcides i alcalines. Es purifiquen mitjançant adsorció en resines no iòniques, per separar-los d’altres compostos orgànics solubles molt hidròfils no húmics (carbohidrats, aminoàcids, entre d’altres).
Són les substàncies húmiques que presenten més solubilitat i possibilitats de migració i transport de ions i compostos en el medi natural, pel fet que són les de pes molecular més baix i major contingut en grups funcionals oxigenats d’alta reactivitat.
En efecte, els àcids fúlvics, amb gran diferència respecte a la resta de substàncies húmiques, contenen nombrosos grups àcids (carboxil, –COOH), OH–fenòlics i cetònics que els confereixen el seu caràcter hidròfil i permeten la seva solubilitat en aigua a tota l’escala de valors de pH.
Determinades fraccions fúlviques de baix pes molecular poden presentar bioactivitat, és a dir, estimulen el creixement vegetal, motiu pel qual es comercialitzen productes naturals de tipus fúlvic per ser aplicats al sòl i afavorir la producció agrícola.
V.: substàncies húmiques c. nom. f. pl., teoria del fulvat c. nom. f.
en fulvic acid
es ácido fúlvico
fr acide fulvique
gl ácido fúlvico
pt ácido fúlvico