28 de gener de 2022
DICCIONARI MULTILINGÜE DE LA CIÈNCIA DEL SÒL
Cerca per:
Idioma:
Àrea:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Introducció Autors Arbre de camp Abreviacions Bibliografia Edició en línia Ajuda
Creative Commons License
 
Imprimeix
Introducció
 
Presentació
 
De tots els recursos naturals que poseeïm en aquest planeta, és el sòl el que enllaça i permet l'existència de tots els altres recursos, entre els quals aquells que són vitals per a la Terra: aigua, aire, vegetació i ecosistemes. Per aquest motiu, amb la finalitat d'aprofundir en el coneixement del sòl, és tan important poder disposar d'un diccionari especialitzat que contingui una descripció lingüística científicament precisa de tots els termes utilitzats en Ciència del sòl; d'aquí el gran valor d'aquest Diccionari multilingüe de la Ciència del sòl (DiccMCS).
 
El DiccMCS té una rellevància transcendental, perquè no es tracta només del resultat d'una tasca de recopilació, sinó d'una anàlisi en profunditat. El DiccMCS és un diccionari en línia en obert amb una llicència Creative commons, que ese posa a disposició dels estudiants i de la comunitat científica desinteressadament en tots els països. Una obra que permet compartir entre nacions de dos continents i amb llengües diferents una informació tan valuosa com aquesta. Una obra que, a més, ofereix un reconeixement tàcit de l'existència d'un coneixement i un maneig sostenible prehispànic del recurs sòl.
 
Per tots aquests motius, la Societat Llatinoamericana de la Ciència del Sòl (SLCS) agraeix al doctor Jaume Porta Casanellas aquest gran esforç com a director i coautor del DiccMCS i el fet d'haver emprès aquest projecte i haver sabut integrar, per una banda, la feina de totes les persones de més de seixanta institucions, que participen com a coautors, com a assessors d'especialitat o com a coordinadors de les diferents llengües i, de l'altra, la coordinació de la revisió lingüística i els treballs de disseny i desenvolupament de la interfície i de totes les institucions que fan possible el DiccMCS.

Tot aquest treball de recerca permetrà a la comunitat edafològica i a totes les persones interessades en el sòl enriquir-se, compartir i aprofundir en conceptes, cultura i història.

Dra. Laura Bertha Reyes
Secretària General de la Societat Llatinoamericana de la Ciència del Sòl (2005 – 2019)
Presidenta de la Unió Internacional de la Ciència del Sòl (des del 2019)
 
Pròleg