Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veureagricultura minifundista (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

agricultura minifundista c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Agricultura de subsistència, associada a llindars de pobresa en països en desenvolupament. Es caracteritza pels aspectes següents: 1) explotacions agrícoles que disposen d’una superfície de terra petita (el límit varia segons la zona geogràfica, el país i el moment històric); 2) tinença de la terra precària; 3) manca de tecnologia i assessorament d’extensió agrària; 4) baixa productivitat; 5) major biodiversitat, comparada amb sistemes d’agricultura intensiva i de conservació de germoplasma de varietats locals ben adaptades; 6) baixa capitalització i dificultat per accedir a crèdits; 7) autoconsum; 8) impossibilitat de sortir als mercats o poc poder de negociació; 9) debilitat organitzativa; 10) baixa remuneració de la mà d’obra familiar; 11) dificultat per introduir pràctiques de conservació de sòls i millores, i criteris de sostenibilitat; 12) impossibilitat de reparar els equips agrícoles d’alta tecnologia, ja que si els agricultors els aconsegueixen la llei de propietat intel·lectual els impedeix que tinguin dret legal de reparar-los (per evitar aquesta limitació, Open Source Ecology i Farms Hack han començat a fabricar maquinària agrícola de codi obert).
El 2010 el Consell econòmic i social de les Nacions Unides afirmava que el desenvolupament agrícola, la pobresa i la degradació ambiental estan estretament relacionats i que el desenvolupament d’una agricultura sostenible és la principal força impulsora de la disminució de la pobresa i de la seguretat alimentària i nutricional. Per això, fomenta la transició del conreu minifundista a una agricultura familiar comercialment viable i sostenible, amb accés a mercats de proximitat i connexió amb mercats exteriors.
La Comissió Europea planteja estratègies de suport al desenvolupament i inversió en zones minifundistes per disminuir la pobresa. Indica que s’han de basar en la participació de les poblacions locals, perquè aportin els seus punts de vista i les seves pròpies solucions per aconseguir modalitats sostenibles. Resulten fonamentals les polítiques locals efectives, els marcs jurídics, l’accés equitatiu als recursos (terra, aigua, entrades i microcrèdits) i l’avaluació dels programes governamentals. Resulta positiu promoure vincles entre les organitzacions d’agricultors, per exemple de la Unió Europea, amb les dels països en desenvolupament. La investigació agrària que cal fomentar s’ha de basar en el coneixement local tradicional i les noves tecnologies adaptables a la regió.
En alguns països avançats, l’existència d’una estructura agrària minifundista no ha estat un obstacle per a la implementació de criteris i tècniques d’agricultura ecològica per obtenir productes diferenciats altament remuneradors, que ofereixen a mercats d’alt poder adquisitiu.
V. t.: agricultura ecològica c. nom. f., agricultura de subsistència c. nom. f., autoconsum m., camperols sense terra c. nom. m. pl., degradació ambiental c. nom. f., minifundi m., petit agricultor c. nom. m., tinença de la terra c. nom. f., llindar de pobresa c. nom. m.
en smallholder farming, smallholder agriculture
es agricultura minifundista
fr agriculture petit paysanne, agriculture en petites propriétés
gl agricultura minifundista
pt agricultura minifundista