Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veureagricultura sostenible (DMCSC)
 ciència del sòl
 gestió i ús sostenible del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

agricultura sostenible c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Model d’agricultura que s’orienta de forma genèrica els objectius següents: 1) sustentar la seguretat alimentària (en uns casos amb una perspectiva mundial i en altres, local) i produir prou per satisfer les necessitats alimentàries de la població (local o mundial); 2) disminuir els riscos en la producció i assegurar la qualitat dels aliments; 3) promoure ecosistemes sostenibles a llarg termini (protegir la biodiversitat); 4) realitzar una gestió que eviti la degradació dels sòls, l’aigua i els recursos naturals; 5) assegurar la rendibilitat, perquè l’activitat agrícola sigui econòmicament viable i els agricultors puguin ser econòmicament autosuficients (els petits i els grans agricultors), i 6) promoure un sistema de desenvolupament socialment acceptat i amb una distribució de beneficis entre els éssers humans, perquè es compleixi el principi d’equitat.
L’agricultura sostenible com a tal no és objecte de normatives d’obligat compliment ni de certificacions. Per tant, els productes agrícoles obtinguts amb aquest enfocament no disposen d’una normativa legal que els avali.
Es tracta d’un concepte genèric, proposat el 1980 per Gordon McClymont en el llibre New Roots for Agriculture, que està lligat a la necessitat de tendir a un desenvolupament sostenible, amb el qual coincideix en els objectius. Ha donat lloc a diversos models d’agricultura amb enfocaments i pràctiques molt diferents i fins i tot de vegades contraposats.
Els posicionaments més radicals proscriuen l’ús d’organismes genèticament modificats i d’agroquímics, malgrat que s’obtenen menors produccions; mentre que altres moviments modulen els plantejaments de l’agricultura industrial intentant evitar els seus errors, però sense deixar de beneficiar-se de les seves aportacions per aconseguir produccions elevades, i alhora seguint els criteris de sostenibilitat i complint les directrius polítiques enfocades a fomentar l’ecoresponsabilitat, incentivada en molts països per mitjà de subsidis i ajudes a l’agricultura, la qual cosa comporta el control del compliment de les obligacions de protecció mediambiental per part del beneficiari.
Amb una visió holística, per disminuir el problema de la fam al món, cal un sistema de governança mundial que promogui la seguretat alimentària per part dels governs i polítiques comercials que promoguin els mercats agrícoles locals i regionals.
V. t.: agricultura alternativa c. nom. f., agricultura biodinàmica c. nom. f., agricultura ecològica c. nom. f., agricultura regenerativa c. nom. f., criteris de sostenibilitat c. nom. m. pl., desenvolupament sostenible c. nom. m., model de gestió holística c. nom. m.
en sustainable agriculture
es agricultura sostenible
fr agricultura durable
gl agricultura sustentable