Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veureanàlisi d’agroecosistemes (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
 gestió i ús sostenible del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

anàlisi d’agroecosistemes c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Anàlisi d’un sistema de producció d’aliments, fibres, pastures o biocombustibles.
Es descriuen les característiques de l’agroecosistema i se n’estudien els efectes positius i negatius que deriven de les pràctiques de maneig i de la tecnologia aplicades (sistema de cultiu, conreu, ús d’agroquímics, llavors i reg, entre d’altres), i del context socioeconòmic.
El tipus d’agricultura, les pràctiques de maneig i la tecnologia introduïdes poden haver produït augments espectaculars de la producció i de la qualitat dels aliments, però en certes comunitats d’agricultors poden haver provocat impactes negatius significatius, com poden ser els següents: necessitat de controlar plagues i malalties amb agroquímics; dependència d’empreses productores de llavors millorades, en comptes de l’ús de varietats autòctones; degradació de l’estructura del sòl per un conreu excessiu i amb escasses aportacions de matèria orgànica; augment del risc d’erosió del sòl per l’absència de pràctiques de conservació de sòls o d’eliminació de mesures de conservació tradicionals per mecanitzar, sense implementar altres mesures compatibles amb la mecanització; augment del risc de salinització del sòl, per un ús inadequat de l’aigua de reg; increment dels deutes dels agricultors, i desigualtat en la distribució de la riquesa per la falta d’equitat.
En un sistema jerarquitzat, l’anàlisi requereix un enfocament multidisciplinari que presti atenció a les connexions existents entre els diferents elements del sistema. Presenta moltes de les característiques de l’enfocament integrat de l’anàlisi de sistemes. Els aspectes que cal considerar en l’anàlisi són els següents: 1) la productivitat (els recursos bàsics són la terra, el sòl, el treball i el capital); 2) l’estabilitat en la productivitat enfront de forces desestabilitzadores (resiliència); 3) la sostenibilitat del sistema, i 4) l’equitat en la distribució dels beneficis entre els éssers humans que, quan es té en compte, si bé pot fer disminuir la productivitat, disminueix el risc de conflictes socials i augmenta el benestar dels agricultors.
V. t.: agroecosistema2 m., desenvolupament sostenible c. nom. m., ecologia política c. nom. f., resiliència f., serveis del sòl c. nom. m. pl., terra f. pl., ecologia profunda c. nom. f., anàlisi d’agroecosistemes c. nom. f., límits del creixement c. nom. m. pl., enfocament de sistemes del territori c. nom. m., serveis ecosistèmics del sòl c. nom. m. pl.
en agroecosystem analysis
es análisis de un agroecosistema
fr analyse des agroécosystèmes
gl análise dun agroecosistema