Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veurebancal (DMCSC)
 qualitat, avaluaciĂł, degradaciĂł i protecciĂł de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

bancal m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Estructura per a la conservació del sòl i l’aigua, que configura superfícies planes conreables en vessants i piemonts amb pendents de diversos graus d’inclinació, generalment superior a un 20 %. Divideix el llarg del vessant en trams, de forma contínua o discontínua, i es construeix seguint les corbes de nivell.
Es caracteritza i es diferencia d’una terrassa en què el moviment de terres afecta tot el vessant, sense que hi hagi parts del terreny que no es vegin alterades. La seva construcció modifica el gradient i la longitud del vessant en dividir-lo en trams, de manera que resulta totalment transformat. El botànic Antonio J. de Cavanilles, a finals de segle xviii, va descriure la superfície resultant com les graderies d’un amfiteatre i el poeta Joan Margarit, en un dels seus poemes, com escales per a gegants.
En el disseny d’un bancal (tipus, amplada òptima i longitud, entre altres aspectes) i en el càlcul hidràulic és necessari un estudi i anàlisi en funció de la pluviometria de la zona, els períodes de retorn i la permeabilitat del sòl, entre altres factors. També cal tenir en compte el tipus d’ús.
El terme bancal pot procedir de manqála, de l’àrab andalusí. Al Regne de València hi ha referències a partir de 1264 i a Catalunya les més antigues són de finals del segle xii, al Diplomatari de Santa Maria de les Franqueses (1075-1298), que cita “duos banchales” a l’horta de Balaguer (1188) i diversos bancals a Menàrguens (1194). Antigament, per designar els bancals es van utilitzar denominacions com terrassa de banc i terrassa de graó.
Les cultures mediterrànies, inques i xineses, entre altres, en van construir des de l’antiguitat per poder conrear vessants de pendents pronunciats.
Sin. compl.: feixa f., marjada f.
V.: anàlisi de bancals c. nom. f., classes de bancals c. nom. f. pl., elements d’un bancal c. nom. m. pl., bancal a nivell c. nom. m., bancal amb desnivell extern c. nom. m., bancal amb desnivell intern c. nom. m., bancal amb mur de maçoneria i material cimentant c. nom. m., bancal de talús c. nom. m., bancal amb talús de terra c. nom. m., bancal de maçoneria c. nom. m., bancal de maçoneria i material cimentant c. nom. m., bancal de pedra seca c. nom. m., bancal per a fruiters c. nom. m., bancal semicircular c. nom. m., terrassa f.
en bench terrace
es bancal
fr bancaus, terrasse en gradin, terrasse en escaliers
gl socalco, sucalco, bancal, bancada
pt terraços