Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veurecalculador de l’impacte erosió-productivitat (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

calculador de l’impacte erosió-productivitat c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
sigla: EPIC
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Model de simulació desenvolupat inicialment per analitzar la relació entre l’erosió i la productivitat als Estats Units d’Amèrica. El seu objectiu principal és simular els efectes del canvi de maneig sobre la producció i ser una eina útil per a la presa de decisions sobre la gestió òptima amb estratègies multiescala, des del nivell de parcel·la al regional, i en una escala temporal molt àmplia, fins a arribar a centenars d’anys, si cal.
Consta de components físics (hidrologia de l’escolament, simulació de les condicions atmosfèriques, processos d’erosió-sedimentació, cicle de nutrients, creixement de les plantes i processos relacionats) i de components econòmics, per avaluar els costos derivats de l’erosió i determinar estratègies de gestió òptimes, entre altres aspectes que constitueixen al seu torn models components de l’EPIC.
Fa servir informació per a la presa de decisions sobre els aspectes següents: drenatge, reg, captació d’aigua, control de l’erosió (hídrica i eòlica), clima, fertilització, encalcinat, control de plagues, dates de sembra, conreu i maneig de residus de cultius. També es pot utilitzar en treballs d’investigació.
Sin. compl.: model EPIC c. nom. m.
en erosion-productivity impact calculator
es calculador del impacto erosión-productividad
fr calculateur de l’impact érosion-productivité
gl calculadora do impacto erosión-produtividade
pt calculadora do impacto erosão-produtividade