Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veurecanvi textural abrupte (DMCSC)
 classificaciĂł, taxonomia i correlaciĂł de sòls
 origen del sòl i organitzacions edĂ fiques
 propietats fĂ­siques i comportament del sòl
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

canvi textural abrupte c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats físiques i comportament del sòl
CaracterĂ­stica d’un sòl que tĂ© un perfil textural amb un augment molt marcat en el contingut d’argila, en una distĂ ncia vertical molt curta a la zona de contacte entre un epipèdon òcric o endopèdon Ă lbic i un endopèdon argĂ­lic subjacent. El Soil Taxonomy utilitza aquest canvi com a caracterĂ­stica de diagnòstic i els requeriments establerts sĂłn: 1) amb un epipèdon òcric o endopèdon Ă lbic amb menys del 20 % d’argila, el contingut d’argila de l’horitzĂł subjacent ha de ser el doble o mĂ©s gran, en una distĂ ncia vertical mĂ xima de 7,5 cm; 2) amb un epipèdon òcric o endopèdon Ă lbic amb un 20 % o mĂ©s d’argila, hi ha d’haver un augment d’un 20 % o mĂ©s (en valor absolut), en una distĂ ncia vertical de 7,5 cm o menys (p. ex., un increment d’argila del 23 % al 43 %) i el contingut d’argila en algun lloc de l’horitzĂł argĂ­lic ha de ser almenys el doble del contingut d’argila de l’horitzĂł suprajacent. La importĂ ncia que es dona a aquesta caracterĂ­stica es deu al fet que condiciona el moviment de l’aigua en el sòl, el drenatge i la penetraciĂł de les arrels. Conceptualment equival a la diferència textural abrupta de la World Reference Base (WRB), si bĂ© els requeriments sĂłn diferents.
V. t.: diferència textural abrupta c. nom. f.
en abrupt textural change
es cambio textural abrupto
fr changement textural brusque
gl cambio textural abrupto
pt mudança textural abrupta