Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veureconcentració crítica de nutrients (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

concentració crítica de nutrients c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
Contingut de nutrients en un cultiu (en la planta sencera o en una part), referit a unitat de massa de matèria fresca o de matèria seca, per sota del qual la probabilitat que es vegi afectat el rendiment de forma significativa és alta i per sobre del qual no és probable que hi hagi resposta en el rendiment, en aplicar-hi quantitats suplementàries del nutrient.
La concentració crítica de nutrients és específica per a cada cultiu i, en general, s’estableix com aquella concentració amb la qual es produirà una disminució del rendiment superior al 10 % per al cultiu considerat.
Els valors corresponents a les concentracions crítiques de nutrients (CCN) en un cultiu, en una determinada zona i amb un tipus de maneig s’utilitzen per a realitzar avaluacions quantitatives de l’estat nutricional d’un cultiu. Per exemple, alguns autors han establert per al blat de moro els següents valors de la CCN: 3 % de N, 0,03 % de P i 2 % de K, mostrejats en la fulla oposada just a sota de la panotxa en el moment del sedat.
Aquest enfocament, d’ús àmpliament generalitzat per la seva relativa senzillesa, ha rebut diverses crítiques: 1) és poc precís, ja que només té en compte la concentració d’un sol element cada vegada; 2) no té en compte les interrelacions i equilibris entre nutrients en els teixits, que poden fer variar el valor de la CCN, interrelacions que són millors indicadors de l’estat nutricional i de la producció dels cultius; 3) en intervenir diversos factors en la nutrició de la planta, es fa difícil establir els valors de la CCN per a cada cultiu.
Sin. compl.: nivell crític de nutrients c. nom. m.
V.: anàlisi de planta c. nom. f., concentració d’un nutrient c. nom. f., avaluació f., corba de resposta c. nom. f., sistema integrat de diagnòstic i recomanació c. nom. m.
en critical nutrient concentration
es concentración crítica de nutrientes
fr concentration critique des nutrients
gl concentración crítica de nutrientes
pt concentração crítica de nutrientes