Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veurecorba de resposta (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

corba de resposta c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
En el supòsit que la resta de factors estiguin en el punt òptim, representació gràfica de la relació entre la resposta productiva d’un conreu i les dosis creixents d’un factor de producció, generalment un nutrient, amb un tipus de maneig.
Generalment, la relació té un ajust parabòlic, partint d’un nivell de base, sense addició, en què la producció queda limitada per la disponibilitat natural (per això els camps d’assaig han de tenir un contingut baix del nutrient, perquè hi hagi resposta a les aplicacions), fins a dosis excessives, en què allò limitant pot ser la toxicitat.
La gràfica té diversos punts singulars: 1) situació control (addició nul·la); 2) amb l’augment de la dosi de nutrient en parcel·les paral·leles, s’observarà un primer tram en el qual amb petits augments en la dosi del nutrient es produeix un ràpid augment del rendiment (rang de concentració mínima o rang de deficiència); 3) amb dosis creixents, es passa a una zona en la qual el rendiment augmenta poc, tot i que les dosis segueixen augmentant (correspon a la zona d’ajust de la pobresa, que determina la concentració crítica, que correspon a una zona de transició); 4) en seguir augmentant les dosis, el rendiment roman més o menys constant, en un tram pla que indica que s’ha arribat a l’òptim econòmic i al màxim tècnic amb el sistema de maneig emprat; 5) en incrementar la dosi s’arriba a la zona de consum de luxe, en la qual ja no es produeix un augment en el rendiment, que pot començar a decréixer i fins i tot pot produir-se la mort de la planta a causa d’efectes tòxics.
La corba de resposta s’obté en condicions experimentals controlades. Resulta molt útil en les decisions sobre gestió de nutrients, però presenta dues limitacions fonamentals: 1) constitueix una simplificació, ja que en la realitat rarament és un sol factor el que es modifica i no resulta possible integrar tots els factors que intervenen en la producció d’un cultiu; 2) tot i que s’assumeix que la resposta és contínua, la relació s’estableix a partir d’una sèrie limitada de punts, per la qual cosa és discontínua.
V.: anàlisi vegetal c. nom. f., concentració d’un nutrient c. nom. f., consum de luxe c. nom. m., diagnòstic vegetal c. nom. m., llei dels rendiments finalment decreixents c. nom. f., nutrient m., rendiment relatiu c. nom. m.
en response curve
es curva de respuesta
fr courbe de réponse
gl curva de resposta
pt curva de resposta