Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veurecrisi del Sahel (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

crisi del Sahel c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Canvi advers que es va produir al Sahel, com a conseqüència d’un període de sequera que es va perllongar des de 1968 a 1986, i que va provocar grans crisis de fam en la població.
Si bé al llarg de segle xx hi ha hagut una alternança de períodes humits i períodes de sequera que han originat fams a la zona del Sahel, els efectes de la sequera que es va iniciar el 1968 van ser pitjors que en èpoques anteriors a causa de diversos factors. Els anys seixanta del segle xx havien estat anys humits, amb una precipitació anual superior a la precipitació mitjana a la zona, la qual cosa va crear unes expectatives i va donar lloc a actuacions individuals i col·lectives que van resultar insostenibles: ampliació de la zona conreada a terres marginals (cosa que va permetre augmentar la producció d’aliments, que al seu torn va millorar l’alimentació de les persones i va fer augmentar la població) i augment de les pastures i, amb això, de la cabanya ramadera.
Amb l’arribada del període de sequera, el sistema no va poder suportar l’estrès i els efectes van ser molt devastadors, amb fam per a la població, mort de bestiar i degradació per erosió de sòls posats en conreu, els quals després van haver de ser abandonats.
Es pot afirmar que hi ha una relació poques vegades explicitada entre els processos de degradació de les terres (erosió del sòl i altres), agreujament de la pobresa, explosió demogràfica i fam.
V.: Comitè Permanent Interestats de Lluita contra la Sequera al Sahel n. pr. m., model DPSIR c. nom. m., Sahel n. pr. m.
en Sahel crisis
es crisis del Sahel
fr crise du Sahel
gl crise do Sahel
pt crise do Sahel