Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veurecriteris de qualitat d’una esmena calcària (DMCSC)
 fertilitat quĂ­mica del sòl
 gestiĂł i Ăşs sostenible del sòl
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

criteris de qualitat d’una esmena calcària c. nom. m. pl.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
Conjunt de característiques que ha de complir una esmena calcària comercialitzada, de les quals depèn la seva efectivitat.
Els principals criteris sĂłn els segĂĽents: puresa quĂ­mica, fĂłrmula quĂ­mica, capacitat de neutralitzaciĂł Ă cida, granulometria i contingut d’humitat. El fabricant ha de declarar les caracterĂ­stiques del producte a l’etiqueta i la documentaciĂł, i s’hi ha de referir com a fertilitzant UE esmena calcĂ ria.
Les especificacions depenen de cada tipus d’esmena. Així, una esmena calcària de qualitat estàndard conté carbonat de calci com a component essencial triturat, amb un valor neutralitzant mínim del 42 % i una finor determinada mitjançant tamisat per via humida: un mínim del 97 % ha de passar per un tamís de 3,15 mm, un mínim del 80 % ha de passar per un tamís d’1 mm i un mínim del 50 % ha de passar per un tamís de 0,5 mm.
Les esmenes calcĂ ries granulades que s’obtinguin afegint-hi partĂ­cules primĂ ries mĂ©s petites s’hauran de desagregar en remoure-les en aigua en partĂ­cules la granulometria de les quals s’ha d’ajustar al criteri de ruptura de grĂ nuls.
El Comitè Europeu de NormalitzaciĂł ha elaborat unes normes EN relatives als mètodes d’anĂ lisi de les esmenes calcĂ ries (Reglament (UE) 463/2013 de la ComissiĂł) que Ă©s obligatori i directament aplicable en cada estat membre.
Sin. compl.: especificacions de qualitat d’una esmena calcària c. nom. f. pl.
V.: esmena calcària c. nom. f., diagnòstic d’esmena calcària c. nom. m., efectes d’una esmena calcària c. nom. m. pl., grau de finor d’una esmena calcària c. nom. m., mètodes basats en el complex de canvi d’una esmena calcària c. nom. m. pl., mètodes de valoració amb carbonat de calci d’una esmena calcària c. nom. m. pl., mètodes de valoració amb una dissolució tamponada d’una esmena calcària c. nom. m. pl., necessitats biològiques d’esmena calcària c. nom. f. pl., sobredosi d’esmena calcària c. nom. f., tipus d’esmena calcària c. nom. m., esmena calcària dolomítica c. nom. f., valor neutralitzant c. nom. m.
en quality criteria of agricultural lime
es criterios de calidad de una enmienda caliza
fr critères de qualité d’un amendement calcique
gl criterios de calidade dunha emenda calcaria
pt critérios de qualidade de um corretivo calcário