Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veuredesenvolupament sostenible (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

desenvolupament sostenible c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Model de desenvolupament que preveu cobrir les necessitats de la generació present sense comprometre les necessitats de les generacions futures (principi d’equitat intergeneracional). Es tracta d’un concepte antropocèntric introduït el 1987 en el document El nostre futur comú, elaborat per la Comissió Mundial per al Medi Ambient i el Desenvolupament de l’ONU, la Comissió Brundtland. Constitueix un concepte una mica ambigu, ja que les expressions sostenible i desenvolupament poden tenir sentits oposats, i es basa en conceptes difícils de precisar, com els límits del creixement.
És un concepte dinàmic, ja que varia amb el temps segons els tipus d’ús de terres i els nivells tecnològics i de maneig disponibles. Per això la política per aconseguir-lo variarà segons l’àmbit geogràfic i d’uns països a uns altres.
A. J. Smyth i Julian Dumanski (1993) indiquen que un desenvolupament es considera sostenible si amb ell s’assoleixen simultàniament els objectius següents: 1) mantenir i augmentar la producció i els serveis per satisfer les necessitats alimentàries de la població (productivitat i suficiència alimentària), 2) disminuir els riscos en la producció i assegurar la qualitat dels aliments (salut per a éssers humans), 3) protegir la qualitat dels recursos naturals (biodiversitat), 4) prevenir la degradació de la qualitat del sòl i de l’aigua, 5) ser econòmicament viable (els agricultors són econòmicament autosuficients), i 6) ser un model de desenvolupament socialment acceptat pel model de distribució de beneficis entre els éssers humans (principi d’equitat). La productivitat més gran en l’agricultura avançada ha portat a un descens de l’equitat entre grans productors i petits agricultors.
V. t.: ecologia política c. nom. f., serveis del sòl c. nom. m. pl., sostenibilitat f., ecologia profunda c. nom. f., economia del medi ambient c. nom. f., límits del creixement c. nom. m. pl.
en sustainable development
es desarrollo sostenible
fr développement durable
gl desenvolvemento sustentable